روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

 

 

روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه

روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه

روش های اجرایی متعددی درون مستندات ایزو تشریح شده است. روش اجرایی و دستورالعملها و فرمها جهت پیاده سازی درون مستندات تعریف شده اند. جهت دانلود رایگان روشهای اجرایی با مرکز سیستم کاران تماس بگیرید. سازمان خواهان سیستم مدیریت یكپارچه باید طوری طراحی گردد كه عمل اجرا در مرحله ها و روندهای مختلف ، تحت شرایطی که قابل كنترل هست، طرح ریزی شود و اجرایی گردد. برای به وجود آوردن شرایط و ضوابط كنترل شده ، رعایت نكاتی که در زیر بیان می شود، ضروریست :

الف) پیش از هر چیزی لازم هست که اطلاعاتی كه مشخصات پروژه را توصیف و تعریف می‌كنند به صورت شفاف و دقیق و درست در دسترس باشند . در سیستم مدیریت یكپارچه یک سازمان ، این كار مطابق مندرجات بند 7-2-1 ذکر شده ( جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این بند اینجا کلیک نمایید. ) درون نظامنامه انجام می‌گردد. این موارد اساس انجام تمامی اقدامات اجرایی می باشند.

ب) درون سیستم مدیریت یكپارچه هر جایی كه نیازی به دستورالعملهای كاری حس شده‌ است ، به شکلی كه نبود این دستورالعملها بر روش اجرای اصولی ، اثرات و تاثیر منفی داشته ‌باشد، این دستورالعمل ها تدوین و تهیه شده و در اختیار پرسنل قرار داده خواهند شد.

ج) در مرحله های مختلف و متعدد اجرا، از تجهیزات و ابزار مناسب و دارای سازش با شرایط و ضوابط پروژه استفاده ‌شده ‌است

د) به جهت انجام اقدامات پایش و همچنین اندازه‌گیری ، به تجهیزات و ابزاری نیاز بوده تا به كمك آن تجهیزات و ابزار ، امور پایش و اندازه‌گیری با دقت کامل انجام شوند . برای آنكه بتوانیم به نتایج حاصله ی از این اقدامات پایش و نیز اندازه‌گیری اعتماد كنیم لازم هست که این تجهیزات و ایزار تحت نظر روش اجرایی کالیبراسیون ابزار و تجهیزات اندازه‌گیری و آزمایش قرار بگیرد و سپس مورد استفاده قرار بگیرند. درون شرکت و سازمان ، ابزار و تجهیزاتی اینچنینی بعد از انجام روش اجرایی كنترل وسایل و ابزار پایش و اندازه‌گیری مورد استفاده قرارگرفته ‌اند.

هـ) در مرحله های متعدد و مختلف تحقق پروژه ، هرجا كه لازم بوده‌ است اقدامات پایش و اندازه‌گیری به مرحله اجرایی درآمده‌اند .

نکته 1: علاوه بر تمامی موارد بالا كه من باب كنترل و نظارت عملکرد اجرایی انجام گرفته ‌است ، بایستی به این نكته اشاره نمود كه در طی اجرای پروژه ، سعی شده با به كارگیری تكنیك‌ها و روشهای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه ، پیشرفت فیزیكی و عملی و اجرایی كار نیز به طور دقیق تحت كنترل و نظارت قرار بگیرد . واحد برنامه ریزی شرکت و سازمان اقدام به جمع ‌آوری و تدوین اطلاعات لازم و مورد نیاز و همچنین ارائه ی گزارش های دوره ای به مدیریت مجموعه می کند. اقدامات لازمه ی در این باره منطبق با روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه صورت می پذیرد.

 

نکته2 : با توجه به ماهیت و اصل وجودی فعالیت سازمان ممکنست بعضی فرآیندهای سازمانی به پیمانکاران فرعی سپرده شوند. لذا در سازمان بایستی تمهیداتی اندیشیده شود تا در صورت احساس احتیاج به این تامین کنندگان پیش از استفاده از آنها مطابق با روش اجرایی شناسایی ، ارزیابی و استفاده ی پیمانکاران فرعی اقدام گردد. بر مبنای همین روش اجرایی بعد از تشخیص و تعیین اینکه فرایندی باید به یک پیمانکار فرعی سپرده شود در ابتدا باید که نسبت به شناخت پیمانکاران مرتبط به نحو مقتضی منجمله آگهی ها ، ارتباط با پیمانکارارن قبلی ، برگزار کردن مناقصات و … ، پیمانکاران مربوطه مورد شناسایی قرار بگیرند و بعد منطبق با دستور العمل ارزیابی پیمانکاران فرعی مورد ارزیابی و مورد سنجش قرار بگیرند. پس از دریافت حداقل امتیاز مشخص شده درون این دستورالعمل این پیمانکاران مجاز شناسایی شده و برای انجام امور مالی و همچنین برگزاری مناقصه مالی وارد مرحله بعد شده و در آخر دعوت به همکاری می گردند. بدیهی ست خروجی این پیمانکاران پیش از هر نوع ورود به شرکت می باید مورد پایش و سنجش قرار بگیرد تا از انطباق با کیفیت تبیین شده با کیفیت موجود اطمینان حاصل شود.

کاربران با مرورگرهای مختلفی منجمله گوگل با عبارات مختلفی به دنبال جستجو درباره دانلود رایگان روشهای اجرایی ایزو ، دانلود رایگان دستور العمل های ایزو و همچنین دانلود رایگان فرم های ایزو هستند. دانلود رایگان مستندات ایزو ، دانلود رایگان دستورالعملهای ایزو 9001 ، دانلود رایگان دستورالعمل های ایزو 14001 ، دانلود رایگان دستورالعمل های ایزو 45001 ، دانلود رایگان دستورالعملهای IMS ، دانلود رایگان روش اجرایی ISO 9001 ، دانلود رایگان روش اجرایی ایزو14001 ، دانلود رایگان روش اجرایی ایزو45001 ، دانلود رایگان روش اجرایی IMS ، دانلود رایگان روش اجرایی انبارش ایزو 14001 ، دانلود رایگان روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه ، روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه ، دانلود رایگان دستورالعمل روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه، دانلود رایگان دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه و بسیاری عبارات دیگر و سوالات دیگر که کاربران را به سمت مرورگرها جهت جستجو می کشاند.

تمامی مستندات و روش های اجرایی و فرم ها و دستورالعملهای انواع گواهینامه های ایزو رابه صورت رایگان دانلود نمایید. جهت دانلود رایگان روش های اجرایی و دانلود رایگان فرم ها و دانلود رایگان دستورالعملهای انواع گواهی نامه ایزو و تهیه دانلود رایگان مستندات ایزو و تهیه فایل مستندات ایزو به صورت رایگان تنها کافیست با مرکز سیستم کاران یک تماس بگیرید.

 

اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

 

 

 

فهرست