ISO45001:2018 چیست؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ISO45001:2018 چیست؟

 

 

 

ISO45001:2018 چیست؟

ISO45001:2018 چیست؟

ایزو ( سازمان بین المللی استانداردسازی ) یک فدراسیون جهانی از نهادهای استاندارد ملی ( نهادهای عضو ایزو ) است. کار تهیه استانداردهای بین المللی معمولاً از طریق کمیته های فنی ISO انجام می شود. هر عضو علاقمند به موضوعی که کمیته فنی برای آن تأسیس شده است حق دارد در آن کمیته نمایندگی کند. سازمان های بین المللی، دولتی و غیر دولتی ، در ارتباط با ISO ، نیز در این کار شرکت می کنند. ISO با کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) در کلیه موارد استانداردسازی الکتروتکنیکی همکاری نزدیک دارد.

ایزو45001 یک استاندارد ISO برای سیستم های مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی است که در مارس 2018 منتشر شده است. هدف ISO 45001 کاهش آسیب ها و بیماری های شغلی از جمله ارتقاء و حفاظت از سلامت جسمی و روحی است.

این استاندارد بر اساس OHSAS 18001 تدوین شده و این شامل عناصری است که به OHSAS 18001 اضافه شده است و از سال 2018 جایگزین ایزو45001 گردیده است. از مارس 2021 ، شرکتها و سازمانها باید برای حفظ گواهینامه معتبر در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی به جای اهساس 18001 ، ISO 45001  را دریافت کنند. ISO 45001 از ساختار سطح بالای سایر استانداردهای ISO مانند ISO 9001: 2015 و ISO 14001: 2015 پیروی می کند که ادغام این استانداردها را آسان تر می کند.

یک سازمان مسئول بهداشت و ایمنی شغلی کارگران و سایرین است که می توانند تحت تأثیر فعالیت های آن قرار گیرند. این مسئولیت شامل ارتقاء و حفاظت از سلامت جسمی و روانی آنها است. تصویب سیستم مدیریت ایزو45001 به منظور این است که یک سازمان بتواند محیط های کاری ایمن و سالم را تأمین کند ، از صدمات ناشی از کار و بیماری جلوگیری کند و به طور مستمر عملکرد ایزو45001 خود را بهبود بخشد.

 

هدف سیستم مدیریت ISO45001

هدف از سیستم مدیریت ایزو45001 ارائه چارچوبی برای مدیریت خطرات و فرصت های ISO45001  است. هدف و پیامدهای مورد نظر سیستم مدیریت ایزو45001 جلوگیری از صدمات ناشی از کار و عدم سلامتی کارگران و ایجاد محیط های کاری سالم است. در نتیجه ، برای سازمان بسیار مهم است که خطرات را حذف کرده و خطرات ایزو45001 را با انجام اقدامات پیشگیرانه و محافظتی موثر کاهش دهد. وقتی این اقدامات توسط سازمان از طریق سیستم مدیریت ایزو45001 اعمال شود، عملکرد ISO45001 آن را بهبود می بخشد. یک سیستم مدیریت ایزو45001 می تواند موثرتر و کارآمدتر باشد هنگام اقدام اولیه برای رسیدگی به فرصت ها برای بهبود عملکرد. ایزو45001 و پیاده سازی سیستم مدیریت ایزو45001 مطابق با این سند ، سازمان را قادر می سازد خطرات ISO45001 خود را مدیریت کرده و عملکرد ایزو45001 خود را بهبود بخشد. یک سیستم مدیریت ایزو45001 می تواند به سازمان در تحقق الزامات قانونی و سایر الزامات کمک کند.

 

 0.3 عوامل موفقیت

 پیاده سازی سیستم مدیریت ایزو45001 یک تصمیم استراتژیک و عملیاتی برای یک سازمان است. موفقیت سیستم مدیریت ISO45001 بستگی به رهبری ، تعهد و مشارکت همه سطوح و کارکردهای سازمان دارد.

پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت ایزو45001 ، اثربخشی آن و توانایی آن در دستیابی به نتایج موردنظر به عوامل متعددی بستگی دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) رهبری مدیریت عالی ، تعهد ، مسئولیت ها و پاسخگویی

ب) مدیریت عالی در حال توسعه ، رهبری و ترویج فرهنگی در سازمان است که از نتایج مورد نظر سیستم مدیریت ISO45001 پشتیبانی می کند

ج) ارتباط

د) مشورت و مشارکت کارگران و در صورت وجود نمایندگان کارگران

ه) تخصیص منابع لازم برای حفظ آن

و) سیاست های ایزو45001 که با اهداف و جهت کلی استراتژیک سازمان سازگار است

 ز) فرایندهای موثر برای شناسایی خطرات ، کنترل خطرات ایزو45001 و استفاده از فرصتهای ایزو45001

ح) ارزیابی مستمر عملکرد و نظارت بر سیستم مدیریت ISO45001 برای بهبود عملکرد ISO45001

ط) ادغام سیستم مدیریت ایزو45001 در فرایندهای تجاری سازمان

ی) اهداف ISO45001 که با خط مشی ایزو45001 مطابقت دارد و خطرات سازمان ، خطرات ISO45001 و فرصتهای ایزو45001 را در نظر می گیرد

ک) رعایت الزامات قانونی آن و سایر الزامات.

نشان دادن اجرای موفقیت آمیز این سند می تواند توسط یک سازمان مورد استفاده قرار گیرد تا به کارگران و سایر اشخاص علاقه مند اطمینان دهد که یک سیستم مدیریت ایزو45001 موثر وجود دارد. با این حال ، تصویب این سند به خودی خود از پیشگیری از صدمات ناشی از کار و عدم سلامت کارگران ، تأمین محیط های کاری ایمن و سالم و بهبود عملکرد ایزو45001 اطمینان حاصل نمی کند

سطح جزئیات ، پیچیدگی ، میزان اطلاعات مستند و منابع مورد نیاز برای اطمینان از موفقیت سیستم مدیریت ISO45001 سازمان به عوامل متعددی بستگی دارد ، از جمله:

زمینه سازمان (به عنوان مثال تعداد کارگران ، اندازه ، جغرافیا ، فرهنگ ، الزامات قانونی و سایر الزامات) ؛

 – محدوده سیستم مدیریت ایزو45001 سازمان ؛

ماهیت فعالیتهای سازمان و خطرات مربوط به ایزو 45001

 

0.4  چرخه برنامه ریزی ، انجام و بررسی کنید

 رویکرد سیستم مدیریت ISO45001 در این سند بر اساس مفهوم Plan-Do-Check-Act (PDCA) بنا شده است.

مفهوم PDCA یک فرایند تکراری است که توسط سازمانها برای دستیابی به بهبود مستمر مورد استفاده قرار می گیرد. می توان آن را در سیستم مدیریت و هر یک از عناصر جداگانه آن به شرح زیر اعمال کرد:

الف) برنامه ریزی: تعیین و ارزیابی خطرات ایزو45001 ، فرصتهای ایزو45001 و سایر خطرات و سایر فرصتها ، تعیین اهداف و فرایندهای ISO45001 برای دستیابی به نتایج مطابق با سیاست ISO45001 سازمان ؛

 ب) انجام دهید: فرایندها را طبق برنامه اجرا کنید.

ج) بررسی: نظارت و اندازه گیری فعالیتها و فرایندها با توجه به سیاست ایزو45001 و اهداف ISO45001 و گزارش نتایج ؛

د) اقدام کنید: برای بهبود مستمر عملکرد ISO45001 برای دستیابی به نتایج مورد نظر اقداماتی انجام دهید.

 

0.5 محتوای این سند

 این سند با الزامات ISO برای استانداردهای سیستم مدیریت مطابقت دارد. این الزامات شامل ساختار سطح بالا ، متن اصلی یکسان و اصطلاحات رایج با تعاریف اصلی است که برای استفاده از استانداردهای سیستم مدیریت ISO متعدد برای کاربران مفید واقع شده است. این سند الزامات خاص سایر موضوعات را شامل نمی شود ، مانند کیفیت ، مسئولیت اجتماعی ، محیط زیست ، امنیت یا مدیریت مالی ، اگرچه عناصر آن را می توان با سایر سیستم های مدیریتی هماهنگ یا یکپارچه کرد.

این سند شامل الزاماتی است که می تواند توسط یک سازمان برای پیاده سازی سیستم مدیریت ایزو45001 و ارزیابی انطباق استفاده شود. سازمانی که مایل است مطابقت با این سند را نشان دهد می تواند این کار را با موارد زیر انجام دهد:

تعیین سرنوشت و اعلام خود ، یا

 به دنبال تأیید انطباق آن توسط طرفهای علاقه مند به سازمان ، مانند مشتریان ، یا

به دنبال تأیید اعلامیه خود توسط یک طرف خارجی در سازمان ، یا

به دنبال صدور گواهینامه/ثبت سیستم مدیریت ISO45001 خود توسط یک سازمان خارجی

 

 اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

فهرست