ISO 22000 , ایزو 22000

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ISO 22000 , ایزو 22000

ایزو 22000

ISO 22000 , ایزو 22000

ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی قبلا بانام هسب معروف بوده وحال حسب منسوخ شده وبمعنای دیگرایزو 22000 تکمیل شده هسب میباشدو استانداردهای مرتبطه هسب 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت سلامت غذایی به یک سری بروز خطرهای بیماری زا در موقع مصرف مواد غذایی بستگی داردکه اگر درمرحله تهیه مواد غذایی وخود غذا و حمل و نقل و توزیعش بصورت سلامت و ایمن نباشد دچار مسمومیتها و خطرهای غیرقابل جبران جانی میباشد وچون رابطه مستقیم باسلامت انسانها و دام و حیوانات داردو مرتبط بادسته استانداردهای تخصصی میباشد وبرای اینکه ازاین مشکلات جلوگیری شود بایستی کنترلی برروی تولید مواد غذایی صورت بگیرداین کنترل ازمرحله تولید تاتوزیع مواد غذایی میباشد. اگراز استاندارد ایزو 22000 درون تولید و توزیع کنترل شودتا درصد خطا پایینتر بیایدو ISO 22000 بجهت کسانی میباشدکه بنحوی دردرون بخشهای مختلف صنایع غذایی هستند.

 استاندارد ایزو 22000 توافقی بابت تولیدکنندگان و کسانی هستندکه ازصنعت مواد غذایی سود میبرندو منفعتی بهشون میرسه مثل مصرف کننده ها وبطورمثال درقسمت مصرف کننده ها اینکه اگرچنانچه ایزو 22000 جهت یک محصول گرفته باشند یعنی کیفیت وسلامت و ایمنی محصول مورد تایید قرار گرفته شده و مصرف کننده بااطمینان خاطر ازاین محصول غذایی استفاده میکندو درمورد تولیدکننده ها ازلحاظ اینکه جهت تولید و گسترش بیشتر نیاز بدین دارندکه استاندارد جهانی 22000 رادر مجموعه خودپیاده کنند تااز رقبا و نیز تکنولوژی و ایمنی و نکات بهداشتی عقب نباشدو دولت که این قانون رااینگونه تصویب کرده اینست ؛ باعث توسعه صنعت غذایی کشور میشودو سایر مراکز و مراجع.

استاندارد ISO 22000 رااگر یک مجموعه ای بیاید و بخواهد سیستمی کند درمجموعه اش و پیاده سازی کند چندین مزیت داردکه چند مورد اینست؛ کاهش مریضی و مرگ و میر و بیماری ازطریق استفاده مواد غذایی. کیفیت درحد بالایی میرسدو اطمینان مشتری جلب میشود. افزایش صادرات و توسعه اقتصادی و رشد کشور. افزایش سوددهی بجهت تولید کننده و صنعت غذایی کشور. بیشترشدن روشها و تکنیک های تهیه و توزیع مواد غذایی و بالا رفتن سطح تولید. افزایش نیروی انسانی جهت کار درمجموعه های تولید و توزیع غذایی و اشتغالزایی. افزایش سوددهی بابت صنعت غذایی تولیدکنندگان و دولت.

گواهینامه ایزو 22000 درزمینه دام و طیور و کارخانه و مجموعه های تولیدکننده مواد غذایی، فروشگاهها و مراکز خرید شامل خرده فروشی و عمده فروشیها مواردیکه مرتبط میباشدبا مواد غذایی مثل حمل و نقل مواد غذایی ویا بسته بندی مواد غذایی جهت انسان وچه جهت دام و طیور ویا حیوانات.

گواهی نامه ایزو 22000 زمینه فعالیت صنایع غذایی میباشدکه یک استاندارد تخصصی بوده والزامی جهت گرفتن 9001 نداردولی روال بدین صورت میباشد بدانیم آندسته مجموعه هاکه 9001 دارند عملا 80 تا 90 درصد الزامات ISO 22000 درون استاندارد ISO 9001 هست. جهت دریافت گواهینامه ISO22000 اول بایستی مراجع صدور شناسایی و انتخاب شوندکه حدود 600 تا CB مرجع صادر کننده ایزو وجود داردکه قیمتهایشان ازکمترین تابالاترین قیمت میباشد واین قیمتها درون مراجع اعتبار دهنده CB میباشدکه AB بدانها میگویدکه مجوز صدورگواهینامه دارند. AB متعلق هرکشوریست دو حالت دارد یااینکه عضویت نهاد بین المللی IAF دارد یااینکه عضویت IAF نداردو دراصطلاح غیر IAF میباشد. گواهینامه ISO تحت اعتبار IAF ازلحاظ صرف وقت و هزینه، وقت و هزینه بیشتری راطلب میکندو ازلحاظ اعتبار دارای بالاترین سطح اعتبار میباشدو گواهی ایزو غیر IAF وقت و هزینه کمتری نیاز دارد.

کاربران درون گوگل ممکنست باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر خود جستجو نمایند:

ISO22000 , iso22000 , ISO 22000, گواهینامه ISO22000 , گواهی نامه ISO22000 , گواهی ISO22000 , استاندارد ISO22000 , گواهینامه ISO 22000 , گواهی نامه ISO 22000 , گواهی ISO 22000 , ایزو 22000, گواهینامه ایزو 22000, گواهی نامه ایزو 22000, گواهی ایزو 22000, نحوه دریافت گواهی ISO22000 , مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ISO 22000 وغیره. همچنین کاربران ممکنست اشتباها بااین عناوین جستجو نمایند: ISO22001 , iso22001 , ISO 22001 , IZO22000 , IZO22001 وعناوینی ازاین دست.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص انواع گواهی ایزو آماده ارائه کلیه خدمات بصورت رایگان بمشتریان عزیز میباشد.

فهرست