HSE چیست؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. HSE چیست؟

 hse چیست؟

HSE چیست؟

HSE مخفف سه کلمه Health ( بهداشت) ،Safety (ایمنی) ، Environment (محیط زیست) بوده و درکل مفهوم سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست را میدهد. گواهینامه اچ اس ای ضمانت نامه ای جهت حصول اطمینان دریک مؤسسه بوده که تمام خطرات در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست را شناسایی کرده و محیط کار عاری ازهرگونه ریسک و خطر خواهد شد. گواهینامه اچ اس ای بعلت رعایت دو استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای و سیستم مدیریت زیست محیطی متن کاملی ازاستاندارد را دربردارد و مورد تأیید سازمان جهانی استاندارد سازی یا همان ایزو می‌باشد. وقتی سازمانی دو گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) و ایزو ۴۵۰۰۱ ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) راهمزمان کسب نماید میگوییم دارای اخذ گواهینامه HSE_MS شدست.

گواهی HSE توسط همان مراجع ثبت و صدور گواهینامه ISO صادر میشود. مراجع ثبت و صدور گواهینامه دو نوع هستند. مراجع ثبت و صدور اچ اس ای را CB میگویند. CB ها تحت اعتبار مراکز معتبری اعتبار دهی میشوند. نام مراکز اعتبار دهنده AB نام دارد. AB هادو دسته هستند. یک دسته AB های دولتی و رسمی و دسته دیگر AB های غیر دولتی و خصوصی. AB دولتی و رسمی هر کشوری عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی میباشند. نام انجمن بین المللی IAF نام دارد. پس نتیجه میگیریم گواهی HSE زمانی دارای سطح اعتبار بالا میباشدکه CB تحت اعتبار یک AB با عضویت درون انجمن IAF باشد. همچنین اگر مرجع صادر کننده hse غیر IAF باشد مدرک دریافتی سطح اعتبار و درجه پایینتری دارد. شما متاقضیان محترم اچ اس ایی باتوجه بنیاز و درخواستتان برند صدور گواهی خودرا انتخاب مینمایید. اکثر کارفرمایان پروژه ها و مناقصات برند صدور گواهی برایشان مهم نیست و فقط داشتن مدرک برایشان مهم است بهمین خاطر مدیران و پیمانکاران پروژه ها بدنبال دریافت مدرک توسط مراجع خصوصی می روند چون هم هزینه کمتری در بردارد هم درمدت زمان کوتاهتری صادر میگردد. یکسری کارفرمایان بغیراز داشتن گواهی اچ اس ایی نیازمند یکسری دستورالعمل ها و روشهای اجرایی هم هستند پس دراین صورت اخذ گواهینامه باید توسط مراجع ثبت و صدور رسمی انجام شود.

مدل HSE بعنوان مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای جهت پیاده سازی یک سیستم مدیریتی با کیفیت برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت و محیط زیست عمل میکند. اخذ گواهی اچ اس ای باعث میشود درهمه برنامه های توسعه دادن و بهبود عملکرد سازمان و درتمام پروژه های صنعتی یا تشکیلات سازمانی باعث صفر شدن حوادث و آسیبهای ناشی در حین کار شود یا قبل ازوقوع هر حادثه ای شرایط ناامن و ناسالم حذف شود. اچ اس ای سلامت و امنیت شخص و محیط شغلی رااز طریق اعمال راهکارهای سیستم مدیریتی ایمنی و بهداشت شغلی درسایه حفظ و صیانت ازمحیط زیست و نگهداری آن اتفاق میافتد. استاندارد hse نظامنامه و قانون مشخص شده و واحدی است تا صنایع بصورت یکدست و یکپارچه درتمام طول کار با اجرای فرآیندی منطقی و کامل ایمنی، بهداشت و محیط زیست رااعمال نمایند. اجرای اچ اس ای در طول انجام هر فرآیندی باعث سالم شدن یک محل کار سالم و ایمن خواهد شد پس بازدهی شرکت بسیار بالا میرود و منجربه سود دهی بالای متقاضی میشود. سوابق ایمنی شرکت، ایجاد شهرت و آوازه می آورد و کارگران و پرسنل با احساس رضایت فعالیت خود راادامه میدهند زیرا مطمئنم هستند خطرات و رسیک های محیط کار کاهش یافته اند و آسیبی به آنها وارد نمیشود.

HSE مورد درخواست اکثر پیمانکاران بویژه پیمانکاران حوزه نفت و گاز می‌باشد‌. بطور خلاصه و شمرده این استاندارد فواید بسیاری برای شرکتها و مؤسسات به ارمغان می آورداز جمله: محیط کاری امن و سالم درارگانها ایجاد میشود. احساس رضایت و اطمینان درمشتریان ایجاد میشود. خدمات، تولیدات بدون خطر و با موفقیت حاصل میشوند. بعلت معرفی برند و تقویت نام برند فروش و ارائه خدمات افزایش می یابد. اخذ این مدرک جهت شرکت در مناقصات بسیار اساسی و‌کاربرد شده است. مراحل دریافت این استاندارد بصورت مختصر عبارت میشوداز: برقراری ارتباط با مرکز .. و گرفتن مشاوره ازطرف کارشناس و پر کردن فرم تقاضا. مرحله بعد مرجع صدور گواهینامه راانتخاب میکنید. اگر مرجع صدور انتخابی خصوصی باشد تمام مستندات گواهی شما آماده و حاضر هست و با مطالعه مستندات و پیاده سازی آنها کارشناس داخلی کار ممیزی را انجام میدهد و مدرک شما حاضر شده و خدمت شما ارسال میگردد حال اگر مرجع صدور انتخابی شما رسمی باشد هماهنگی‌های لازم جهت حضور کارشناس در مجموعه و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست انجام میگیرد و بعد ممیزی انجام شده و در صورت نبود عدم انطباق ها رأی بصدور گواهی داده میشود و تمام مراحل گرفتن گواهی بر عهده کارشناسان مرکز .. می‌باشد و بعد صدور مدرک خدمت شما درخواست کننده محترم ارسال میگردد.

 

 

 

فهرست