گواهینامه ISO 9001:2015 گواهینامه ایزو 9001:2015

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه ISO 9001:2015 گواهینامه ایزو 9001:2015

ISO 9001

گواهینامه ISO 9001: 2015

گواهی ISO 9001  بمعنی سیستم مدیریت کیفیت بعنوان مادر تمامی استانداردها می‌باشد. اکثر متقاضیان گواهی نامه ایزو با انواع مشاغل و حرفه ها درابتدا نیازمند اخذ گواهی ایزو ۹۰۰۱ می‌باشند. استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ تابه حال چندین بار درسازمان ISO مورد ویرایش و بازبینی قرار گرفته است و آخرین نسخه ویرایش شده آن درسال 2015 تهیه و تنظیم گردیده است.

گواهینامهISO 9001  ازخانواده استانداردهای سیستمهای مدیریتی ISO 9000  می‌باشد و کیفیت کلیه مراحل و فرآیندهای درحال اجرا یک سازمان رامورد بررسی قرار میدهد. کلیه سازمانها و شرکتها باهرنوع فعالیت و هدفی باشند برای بهبود فرآیندهایشان نیازمند دریافت گواهی ISO 9001 می‌باشند. حتی یکسری ازپیمانکاران نیز جهت شرکت درمناقصات بدنبال اخذ گواهی ایزو 9001 هستند. ایزو 9001 جهت صادرات کالا و اجناس در سازمانها و همچنین جهت تبلیغات و‌ رقابت دربازارهای داخلی و خارجی مورد درخواست می‌باشد. بعداز برقراری تماس متقاضیان محترم بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی به متقاضیان پیشنهاد میگردد بعداز اخذ ایزو 9001 دو گواهی نامه عمومی و مرجع دیگر بنام ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ISO 45001  بانام سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای رانیز دریافت نمایند. سه گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای درواقع مکمل و کامل کننده یکدیگر می‌باشند. وقتی سازمانی بصورت همزمان سه گواهی نامه راطراحی و اجرا و پیاده سازی نمایند دراصطلاح گفته میشود یک سیستم مدیریت یکپارچه درسازمان اجرا شده است. نام این سیستم مدیریت یکپارچه IMS  نام دارد.

 

کاربرد گواهینامه ایزو 9001

گواهینامه ایزو 9001 متناسب  باکلیه مشاغل و حرفه های سازمانها و شرکتهای پیمانکاری، خدماتی، آموزشی و درمانی و غذایی و صنعتی و انفورماتیکی و غیره اخذ میشود. ایزو 9001 کلیه جوانب را از ابتدا تا انتها مشخص و روشن میکند و جهت ایجاد رضایت مشتریان و‌متفاضیان خدمات لازم راارائه میکند. گواهی نامه ایزو باسطوح و اعتبار متفاوتی صادر میگردد. سطح اعتبار گواهی باتوجه بنوع هدف و نیاز سازمان و شرایط مالی و بودجه سازمان متفاوت می‌باشد. یعنی گواهی ایزوهم میشود توسط مراجع IAF دار صادر شود هم میشود توسط مراجع غیر IAF  صادر گردد. مراحل دریافت گواهی نامه ایزو 9001 مراحلی دارد و سؤال اکثر شما متقاضیان میباشد که دراینجا بصورت مختصر گزیده ای از آن را بیان میکنیم و برای دریافت اطلاعات دقیق تر و کامل تر اینجا کلیک کنید.

 

مراحل دریافت گواهی نامه ISO 9001

مراحل دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ به شرح زیر می باشد:

– تعیین اهداف سازمان جهت اخذ گواهی ایزو ۹۰۰۱

– انتخاب مرجع صادر کننده گواهی ایزو ۹۰۰۱

– طراحی، اجرا و پیاده سازی سیستم های ایزو ۹۰۰۱

– ممیزی داخلی و خارجی و انجام ممیزی نهایی

– ثبت و صدور گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱

نخست با مشخص کردن هدف و نیت سازمان و میزان وسعت و گستردگی سازمان و شرایط  و بودجه سازمان نوع مرجع رامشخص میکنیم. اگر سازمانی ازمراجع بین المللی و رسمی IAF  دار درخواست گواهی کند مسلما بعلت سختگیری و قانونمندی مرجع باید کلیه مستندات طراحی و اجرا و پیاده سازی شود و بعد از انجام ممیزی اصلی و رفع عدم انطباقات و انجام اصلاحات پیشگیرانه گواهی ایزو ۹۰۰۱ رادریافت میکنند. همچنین اگر بدنبال اخذ گواهی توسط مراجع خصوصی و غیر دولتی باشند نیازمند یکسری مستندات هستند که کلیه مستندات انواع استانداردهای ایزو توسط مشاوران و کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تهیه و تنظیم شده اند و بصورت رایگان دراختیار متقاضیان قرار داده میشود. سازمان خواهان ایزو بامطالعه مستندات به انجام پیاده سازی و بعد مرحله ممیزی داخلی توسط کارشناس ممیز انجام  میشود و کلیه نواقص رابرطرف نموده و رای بصدور گواهی داده میشود.
مراحل دریافت گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ آسان می‌باشد و نیازمند شرایط سخت و پیچیده ای نمیباشد و هم اینکه سازمانی دارای پرسنل باشد و فعالیت کند و یا دارای دفتر مرکزی باشد میتواند گواهی ایزو رادریافت نماید. مدیران و‌مسئولان توانا و کارآمد سازمانها باید حواسشان جمع باشد دردام افراد متقلب و سودجو نیفتند چراکه متأسفانه یکسری مراجع باچسباندن برچسب و لوگو و زدن مهر برجسته وبا انجام فتوشاپ  ظاهری واقعی به مدرک میدهند و مبلغ های گزاف و کلانی رااز مشتریان دریافت مینمایند. سازمانها و شرکتها قبل از دریافت گواهینامه باید درخصوص مراجع صدور گواهی نامه جستجو و تحقیق کنند و اعتبار گواهی نامه و‌مرجع صادر کننده راریجستر کنند. شما متقاضیان محترم میتوانید بابرقراری تماس بامرکز سیستم کاران کلیه اطلاعات و راهنماییهای لازم را دریافت نمایید و حتی طریقه ریجستری راهم سوال فرمایید. ما خوش حال میشویم باارائه کلیه خدمات به بهترین وجه ممکن و دادن اطلاعات کامل درخصوص اخذ و دریافت انواع ایزوها درکنار شما مشتریان عزیز باشیم. هدف ما جلب رضایت شماست چراکه جلب رضایت شما باعث توسعه پایدار مرکز ماخواهد شد.

لازم بذکرست تا زمان درج این مقاله آخرین ویرایش انجام شده سال 2015 میباشدکه قطعا ممکنست درسالهای آتی ویرایشهای جدیدی ازطرف سازمان جهانی ایزو برایش تعریف و تبیین گردد.

 

Instagram.Icons LearnParsi 1 صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

فهرست