گواهینامه HSE فوری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه HSE فوری

گواهینامه HSE فوری

گواهینامه HSE فوری یکی ازانواع گواهینامه مورد نیاز سازمانهاکه میخواهند توی مناقصات شرکت کنند میباشد و وقتی شرکتها میخواهندکه بروندبه مناقصات و درآن شرکت کنند گواهی HSE از معروفترین و مهمترین مدارکی میباشدکه ممکنست ازشان درخواست شود و اغلب مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری هست و البته جهت تمامی مشاغل باهر زمینه و حوزه کاری کاربردی بوده وبرای مناقصه ازجمله مدارک بسیار مهم هست. دراینجا جایزست یک توضیح کلی بدهیم و گواهی نامه HSE راتفسیر کنی. وجهت تمام سازمانها  مثمر ثمر بوده و مفید خواهد بود. HSE باعنوان سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی و بهداشت حرفه ای الزامات بیان شده دو سیستم مدیریت  زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو ۴۵۰۰۱ رادر خودنشان میدهد و مدل HSE ویا HSE_MS الزامات مشترک تعریف و تبیین و تشریح شده بسیاری دارد بادو استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ بهمین دلیل همیشه توصیه میشود شرکتهای متقاضی اخذ گواهینامه HSE درابتدای کار و قبل هراقدامی بابت اخذ گواهی HSE بهترست دو سیستم مدیریتی زیست محیطی ISO 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 رابه طراحی و پیاده سازی برسانند و سپس HSE بگیرند ویا اینکه سه گواهینامه رابا یکدیگر جهت سازمان خودشان طراحی و پیاده سازی کنند چنین اقدامی ضروری نیست اماکه توصیه میشودکه بدین صورت شرکتهای متقاضی اقدام نمایند بابت اخذ HSE حتی میتوانند بمرور زمان و دریک بازده زمانی دو استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ و مدل HSE رابگیرند واما میتوانند HSE رامستقلا نیزبگیرند چون الزامی به طراحی و پیاده سازی و اخذ هرسه استاندارد نیست و توصیه اخذ سه سیستم باهمدیگر تنها بدلیل یک پیاده سازی سیستم هدفمند هست تااینکه شرکت متقاضی بنحو احسن ازدریافت و اخذ مدل HSE جهت پیشرفت و بهره وری نهاد و سازمان و شرکت استفاده نماید.

 

گواهینامه HSE فوری و اینکه شرکتها بنابر شرایط مالی و اقتصادی و سیاسی خودشان و گستره و وسعت سازمان ممکنست متقاضی اخذ HSE فوری باشند برایشان نگرانی پیش میاید خب اخذ سه استاندارد درکنار یکدیگر هزینه برست اماکه بایستی گفت مراجع غیر IAF بسیاری وجود داردکه بنابر شرایط شرکت متقاضی هزینه های متفاوتی دارند و باقیمتهای متفاوت گواهی نامه ایزو ارائه میکنند و متقاضیان میتوانند باتوجه نیاز خودشان مراجع مختلف راانتخاب کنندکه البته جهت آگاهی ازایندست مراجع قطعا یک مشاوره نیازست زیراکه همه جا ودر همه مشاغل هستند افراد متقلب و کلاهبردار اماکه درمورد انواع گواهی ایزو و گواهینامه HSE و CE نهادی نیست بتواند براین مراجع تقلبی نظارت کرده و آنهارا بشناسد و جلویشان رابگیرد  پس خودشرکت متقاضی بایستی باآگاهی پیش برود.

گواهینامه HSE چیست؟

HSE فوری رااز کجا و چگونه بگیرم؟

مراجع صادر کننده گواهینامه HSE فوری

کواهینامه HSE فوری ویا کواهینامه HSE-MS فوری

گواهی HSE فوری جهت مناقصه رااز کجا بگیرم؟

گواهینامه HSE با HSE اداره کار چه تفاوتی دارد؟

هزینه اخذ گواهینامه HSE فوری

مدت زمان اخذ گواهی نامه HSE فوری

دریافت گواهینامه HSE فوری و مدت زمان لازمه جهت دریافت گواهی نامه HSE فوری

مراحل لازم جهت اخذ کواهی نامه HSE فوری ویا کواهینامه HSE-MS فوری

شرایط لازم بجهت اخذ کواهی نامه HSE فوری ویا کواهینامه HSE-MS فوری

مدارک لازم بابت اخذ کواهی نامه HSE فوری ویا کواهینامه HSE-MS فوری

و بسیاری سوالات دیگرکه متقاضیان گرفتن گواهی HSE و اخذ HSE فوری باآن روبرو میشوند.

 

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باتیمی قوی و باتجربه یکی ازقویترین موسسات مشاوره و نمایندگان ثبت و صدور استانداردهای ایزو ، HSE ، CE ، رتبه و گرید پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک و انواع گواهینامه ملی و بین المللی میباشد. بایک تماس ازمشاوره رایگان کارشناسان سیستم کاران برخوردار شوید و جواب تمام سوالات خودرا گرفته و در کمترین زمان و باکمترین هزینه گواهی HSE خودرا بگیرید..
فهرست