گواهینامه HACCP

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه HACCP

HACCP

گواهینامه HACCP

گواهی HACCP مخفف کلمه HAZARD ANALISIS CRITICAL CONTROL POINT است که معنای آن تجزیه و تحلیل خطر و کنترل کردن در قسمت های بحرانی. این گواهینامه از سال 1993 به عنوان استاندارد آمریکایی برای صنعت غذایی در کشورهایی مانند ژاپن، اروپا و آمرکا استفاده شد.

 

هدف از اخذ گواهینامه HACCP

هدف از ایجاد گواهینامهHACCP این است که مواردی که مواد غذایی را آلوده می کند مورد شناسایی قرار بدهند و آنها را از بین ببرند تا مواد غذایی از این آلودگی ها محافظت شوند. در واقع هدف اصلی این گواهینامه این است که از به وجود آمدن آلودگی جلوگیری کند تا در مواد غذایی آلودگی پیدا نشود. به طور کلی نقش پیشگیری را ایفا می کند تا جلوی ورود آلودگی را بگیرد. این کار از به وجود امدن هزینه های زیادی که شرکت باید زمان تولید مواد غذایی تحمل می شد تا آلودگی های موجود را از بین ببرد می کاهدو همچنین پیشگیری موجب کنترل آلودگی ها در شرکت می شود و از انتشار آلودگی ها جلوگیری می کند. منظور از خطری که در معنای HACCP وجود دارد خطرهایی هستند که دارای ویژگی بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی هستند که برای مشتریان ضرر دارد و سلامت آنها را هدف می گیرد. قبل از وجود این گواهینامه بخاطر آلودگی هایی که در مواد غذایی وجود داشت موجب وجود بیماری هایی در افراد می شد و بیشتر بیماری ها ناشی از عدم سالم بودن غذاهایی بودند که افراد استفاده می کردند. وجود این مشکلات موجب شد که به دنبال راه حلی باشند تا مردم بیشتر از این دچار مشکلات نشوند بنابراین برای حفظ سلامتی افراد استاندارد HACCP به وجود آمد که هدفش پیشگیری از ایجاد آلودگی در مواد غذایی است. پیاده سازی این استاندارد برای همه سازمان هایی که مواد غذایی استفاده می کنند کاربرد دارد به گونه ای که این شرکت ها اجبار هستند که حتما این استاندارد را در تولیدات خود اجرا کنند تا مواد غذایی سالمی برای مصرف کنندگان تولید کنند و به سلامتی افراد ضرر نزنند.

استاندارد HACCP مربوط به همه قسمت هایی که مربوط به مواد غذایی است باید اجرا شود که این قسمت ها شامل فرایند اولیه تولید مواد غذایی، حمل و نقل، توزیع، مصرف کردن مواد غذایی است که هر سازمانی که فعالیت آن تولید مواد غذایی است باید استاندارد لازم را در همه این مراحل انجام دهد و مواظب باشند که آلودگی به وجود نیاید.

 

اصول استاندارد HACCP

استاندارد HACCP دارای 7 اصل اصلی است که که در قسمت اجرایی نقش اصلی دارد. چیزی که مهم است ابتدا باید یک تیم اجرایی خوب تشکیل داد تا بتوان بعد از تشکیل تیم مجرب این 6 اصل اساسی را انجام داد. تیم اجرایی باید شامل افراد متخصص در زمینه های گوناگون مواد غذایی باشند تا بتوانند راهکارهای مناسبی ارائه دهند. در اینجا 6 اصل اساسی گواهینامه haccp را بیان می کنیم که عبارتند از:

1-همان طور که در معنای گواهینامه آمده است « تجزیه و تحلیل خطر ». تیم اجرایی ابتدا با برررسی هایی که در مورد نمودارهای OPC و FPC و دیاگرام هایی که سازمان تولید می کنند و همچنین تجزیه و تحلیل کردن، همه خطرهای موجود را بازشناسی می کنند و برای کنترل کردن این خطرها اقدام می کنند.

2-مشخص کردن نقاط کنترل برای شرایط بحرانی که موجب آسیب رساندن به سلامت کالاها و محصولات می شوند. این قسمت ها با توجه به نوع کالا و فرایندهای تولید متفاوت است.

3-برای کنترل کردن قسمت های بحرانی و خطرناک زمان مشخص می کنند. این زمان باید به صورت کمی باشد و همچنین قابل اندازه گیری باشد تا بتوان خطرات را کنترل کرد.

4-باید سیستم های کنترلی مشخص شود.این سیستم ها بایستی قبل از هر چیزی معین شوند و همچنین زمان برای بازرسی کردن و کنترل کردن تعیین شود. تیم اجرایی برای اجرای این برنامه ها باید تمام تلاش خود را کنند تا این برنامه به درستی به اتمام برسد. آنها می توانند دستورالعمل های که مربوط به بازرسی هر قسمت بحرانی است را تهیه و تدوین کنند.

5-برای مواردی که از محدوده ایمنی بیرون است اقدامات اصلاحاتی انجام داد. این اقدامات باید برای کنترل کردن این قسمت بیرونی باشد و ایمنی این قسمت را هم به دست آورد.

6-باید یک سیستم تاییدیه و کنترل تهیه کرد. این سیستم برای تایید فعالیت های HACCP در شرکت است که کنترل مواد غذایی را تایید می کند که با این تاییدیه می توان کالاهای سالمی برای مصرف کنندگان تولید و عرضه کرد.

 Instagram.Icons LearnParsi 1 صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

 

 

فهرست