گواهینامه FSSC 22000

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه FSSC 22000

گواهینامه FSSC22000

گواهینامه FSSC 22000

نقص برخی قسمت های استاندارد ایزو 22000:2005 مثل PRP ها سازمان GFSI این استاندارد را تایید نمی کرد با تلاش سازمانها استانداردهای جدیدی منتشر شد استاندارد FSSC22000 در سال 2010 توسط سازمان GFSI معرفی و منتشر شد همچنین گواهی نامه FSSC22000 قابلیت صدور پیدا کرد.. در طی طول زمان و سالهای آتی ویرایش جدیدی در مورد استاندارد مورد بحث حتما ویرایش جدیدی خواهد خورد. استانداردهای مورد تایید سازمان GFSI با یکدیگر ترکیب و یکپارچه شده میتوان گواهینامه FSSC22000 اشاره کرد که سازمانها بدنبال دریافت گواهینامه هستند.

 

استانداردهای مرتبط با گواهینامه FSSC22000

برای سازمانهایی که تولید مواد غذایی می کنند و جهت ایجاد بقا یک سیستم مدیریت ایمنی گواهینامه FSSC22000 فراگیر شده است. این گواهینامه اساس و پایه آن ISO22000 می باشد. همچنین با سایر استانداردهای ایزو9001 ، ایزو 140001 ، ایزو45001 یکپارچه شده است. از اجزا اصلی و ارتقا کیفیت و تامین ایمنی هرسازمان تولید مواد غذایی می باشد.

برای اینکه سازمانها بتوانند دریک سطح بین المللی نشان دهند که سیستم مدیریت جامع فراگیر مطابق با الزامات ایمنی مواد غذایی بهرمند باشند می توانند گواهینامه FSSC22000 دریافت کنند. برای پوشش دادن تمامی مراحل و فرآیندهای زنجیره تامین و ارتباط می باشند این استاندارد طراحی شده است. کاربرد این استاندارد جهت افراد و بخش های زنجیره غذایی برای وجود مدیریت ایمنی واحد بوده برای آموزش و پیاده سازی و ممیزی مدیریت ایمنی در مواد غذایی هر سطح از زنجیره غذایی استاندرد FSSC22000 استفاده می شود.

گواهینامه FSSC22000 تاکید دارد جهت معیارهای تولید کنندگان و تامین کنندگان باید تحت پوشش استانداردهای تشکیل دهنده منطبق بر آنها باشد.

 

الزامات ارائه شده FSSC22000

این الزامات اضافی تصریح می کند که :

 لیستی از الزامات قانونی ، حقوقی تنظیم شده برای ایمنی مواد غذایی مشتمل با مواد اولیه عرضه خدمات و تولید و توزیع محصولات مرتبط می باشند داشته باشند کدهایی که از جانب مشتری مانند الزامات مشتریان مرتبط با ایمنی مواد غذایی ، سایر الزامات و ایمنی مواد غذایی عملیاتی مرتبط با ایمنی مواد غذایی تعیین می شود انجام شود.

برای انطباق با الزامات و نیازمندی های سیستم ایمنی مواد غذایی نسبت به آن اطمینان حاصل شود.

برای خدمات مانند تسهیلات آب و برق و حمل و نقل و نگهداری ایمنی بر مواد غذایی ، الزامات شناسایی شده تاثیر گذار می باشد همچنین مستندات مورد نیاز برای انجام تجزیه و تحلیل توصیف گشته اند انطباق الزامات PAS220:2008 قابل مدیریت هستند.

برای نظارت موثر بر پرسنل کاربرد صحیح و اصول شیوه های ایمنی مواد غذایی متناسب فعالیتهای خود تضمین میکند.

برای دریافت گواهینامه FSSC22000 سازمانها بدنبال این گواهینامه هستند این استاندارد برای کاربرد وسیعی برای هر سازمان با هر پیچیدگی و سطحی برگرفته و شامل موارد زیر می باشد:

برای تولید کنندگان محصولات حیوانی مانند بسته بندی گوشت ، مرغ ، تخم مرغ ، لبنیات و ماهی و محصولات فاسد شدنی به غیر از ذبح ( کشتار )

برای بسته بندی محصولات گیاهی فاسد شدنی ، مانند میوه های تازه بسته بندی شده و آب میوه های تازه ، میوه های کنسرو شده ، سبزیجات تازه بسته بندی شده و سبزی کنسرو شده.

محصولات تولیدکنندگان با عمر مفید طولانی مانند محصولات کنسرو شده ، آب آشامیدنی ، نوشابه ، ماکارونی ، آرد ، تنقلات ، روغن ،

تولید کنندگان مواد و ترکیبات غذایی

برای یکپارچه بودن استانداردهای مورد قبول سازمان جهانی با ایجاد یک استاندارد ایمن یکپارچه خود را برای ممیزی های استاندارد آماده کرده و تایید سازمانهای مرجع مورد تایید بین المللی به گواهینامه مورد نظر دست یابند جهت این امر باید گواهینامه FSSC22000 دریافت کنند.

CB ها امکان صدور استاندارد FSSC22000 داشته و باید دقت شود تمامی این مراجع تاییدیه برای صدور این مدرک ندارند.

 

گواهینامه FSSC 22000 صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

 

 

 

 

فهرست