گواهینامه CE ، آنچه باید بدانیم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه CE ، آنچه باید بدانیم

CE certificate CE certificate training

گواهینامه CE ، آنچه باید بدانیم

گواهی CE نشان مطابقت یک محصول باقواعد وقوانین اروپاست. نشان CE برروی هرمحصول نشان ایمن بودن کالا میباشد ومشتری بامشاهده نشان CE باخیال راحت یک محصول رااستفاده میکند البته نشان CE واقعی. شاید سوال پیش بیاید نشان CE غیرواقعی چیست؟ گاهی سازمانها خودشان اقدام میکنندبه درج نشان CE برروی محصولشان که نشان فوق فاقد اعتبار میباشدو شرکت تولیدکننده باآگاهی ویا عدم آگاهی درباره ماهیت گواهی CE اینکار راانجام میدهد ومتاسفانه سازمانی ناظر براین قضیه نمیباشد وتنها زمان اقدام جهت صادرات ویا پیگیری توسط مشتری بدین مورد میشود پی بردکه نشان CE درج شده فاقد اعتبار بوده وقلابی میباشد. درحال حاضر حدود 250 عدد نوتی فای بادی یااختصارا N.B درکشورهای اروپایی وجود دارد. گواهینامه CE جهت هرمحصول متفاوت میباشد وهمچنین جهت تمامی سازمانها کاربردی نمیباشداما جهت آندسته سازمانهاکه گواهی CE برایشان کاربردی میباشد هرمحصول دارای گواهی CE مخصوص خودش میباشد.

سه تیپ گواهینامه CE وجود دارد:

1-گواهینامه CE اورجینال : گواهینامه CE اورجینال گواهینامه اصلی CE میباشدکه نمونه گیری واقعی میباشدنه درهر آزمایشگاهی وتوسط هر آزمایشگاهی آزمایشات انجام میگیردکه نوتی فای بادی معرفی میکندتا تاییدیه ILACK (شرکت بین المللی آزمایشگاهی اعتباردهی) راداشته باشد. نمونه گیری مستلزم این میباشدکه سازمان متقاضی توسط مشاورین و کارشناسان آزمایشگاه اقدام میکندبه نمونه گیری البته توسط آندسته آزمایشگاههاکه نوتی فای بادی معرفی میکندکه اینگونه آزمایشگاه نیزباید تاییدیه ILACK را داشته باشه (تیپ گواهینامه CE مشخص میکندکه خودآزمایشگاه جهت نمونه برداری اقدام کند ویا مرجع صادر کننده گواهی نامه CE ) . گواهینامه CE اورجینال توسط سازمان NANDOO ثبت وصدور میگردد ودارای یک کد چهاررقمی میباشد وازطریق NANDOO قابلیت رجیستری دارد.

2-گواهی نامه CE خوداظهاری : گواهینامه خوداظهاری براساس چک لیست ها وآزمایشها وتستهای انجام شده توسط خودشرکت ویا کارخانه صادر میشود وچنانچه مرجعی بگوید خودم ازخط تولید نمونه برداری میکنم گواهینامه اورجینال میدهم چنین چیزی واقعیت ندارد ونمایشی وصوری هستند. درباره گواهی CE خوداظهاری بایستی گفت آزمایشات توسط خودسازمان انجام میگیرد وسپس سازمان نمونه رامورد آزمایش قرار داده ونتیجه رابه نوتی فای بادی ( N.B ) اعلام میکند نوتی فای بادی چنانچه تشخیص بدهد نتیجه آزمایشات متناسب بادایرکتیو(قوانین اروپا) میباشد آنگاه گواهینامه CE اورجینال صادر میگردد. در باره گواهینامه CE خود اظهاری موضوع حائز اهمیت پایه و مبنای گواهینامه CE برروی صداقت است وبه درخواست کننده ومتقاضی بیان میشودکه خود تولید کننده محصول ،محصولش راتست و آزمایش کرده و اظهار کرده محصولش ایمن میباشدو طبق اظهار خوداین سازمان CB خود اظهاری صادر میشود.    

گواهی نامه CE انطباقی : گواهینامه انطباقی CE رامراجع نوتی فای بادی صادر نمیکنند و مراجع غیر نوتی بادی گواهی نامه CE انطباقی راصادر میکنند زیرا گواهینامه CE انطباقی ساخته وپرداخته خودما ایرانیها میباشد ومنطبق برقوانین خودسازمان تدوین گردیده است.

گواهینامه CE تجهیزات پزشکی باتوجه باالزامات قانونی تعریف شده سازمان پزشکی بایستی توسط سازمانهایی اقدام گرددکه سازمان پزشکی معین کرده واین مراکز 5تا هستندکه سازمانهای فعال درحوزه تجهیزات پزشکی تنها بایستی توسط همین 5 مرکز اقدام کنندبه دریافت گواهی CE .

کاربران ممکنست بدنبال مطلب مورد نظرشان در گوگل باعناوین زیر جستجو کنند:

دریافت CE ، گواهی CE ارزان و فوری ، اخذ گواهینامه CE ، شرکتهای صادرکننده گواهینامه CE ، اخذ گواهی CE ، مراجع صادرکننده گواهی CE ، اخذ گواهینامه CE ، گواهینامه CE در ایران ، اخذ استاندارد CE ، نمایندگی صدور گواهی CE در ایران ، اخذ مدرک CE ، لیست مراجع صادرکننده گواهینامه CE ، الزامات استاندارد CE ، لیست شرکتهای معتبر صادرکننده CE ، اخذ استاندارد CE ، لیست N.B معتبر در ایران ، مراحل اخذ استاندارد CE ، لیست شرکتهای مشاوره ایی اخذ نشان CE ، متن استاندارد CE ، دانلود الزامات استاندارد CE ، مراحل اخذ گواهینامه CE ، استاندارد CE ، آموزش اخذ گواهی نامه CE ، الزامات CE ، نحوه دریافت استاندارد CE ، نشان CE ، آموزش الزامات CE ، لوگوی CE

فهرست