گواهینامه ایزو 31000

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه ایزو 31000

 ISO 31000

گواهینامه ایزو 31000

گواهینامه ایزو 31000 در قسمت مدیریت ریسک با نام گواهینامه استاندارد ایزو 31000 شناخته شده است.

استاندارد ایزو 31000 در سال 2009 اولین باری بود که انتشار یافت و بعد از آن در شرکت ها قابل استفاده قرار گرفت و مدیران در قسمت مدیریت خود این استاندارد را مورد استفاده قرار دادند. اما گواهینامه استاندارد ایزو 31000 در اسل 2018 یک بار دیگر مورد ویرایش قرار گرفت و نسخه پایانی و کامل شده آن در این سال به وجود آمد. دراین اصلاحات مواردی مانند: مدیریت و رهبری کردن، مدیریت ریسک مورد توجه قرار گرفت. همچنین در این اصلاحات ساده سازی استاندارد ایزو 31000 مورد توجه قرار گرفت که این ساده سازی مراحل پیاده سازی استاندارد ایزو را آسانتر می کند. اصول مدیریت ریسک که در سال 2009 یازده موضوع داشت در سال 2018 به هشت مورد کاسته شد.

 

دریافت گواهینامه ایزو 31000

مدیران شرکت  با اجرای استاندارد ایزو 31000 در سازمان خواهند توانست گواهینامه استاندارد ایزو 31000 را دریافت کنند. گواهینامه ایزو 31000 به مدیران سازمان ها کمک می کند که ریسک های مثبت و منفی که در کسب وکار مشاغل وجود دارد مورد شناسایی کنند و سپس این ریسک ها را تحت کنترل  قرار می دهند. مدیران با استفاده از استاندارد ایزو 31000 از اتفاقات غافل گیرانه جلوگیری می کنند که این  باعث افزایش عملکرد سازمان می شود. استاندارد ایزو 31000 به صاحبان شرکت ها کمک می کند تا ریسک های منفی به وجود آمده را تحت کنترل بگیرند و اینگونه جلوی پیامدهای آن را بگیرند اما ریسک های مثبت را مورد استفاده قرار بدهند تا سطح تولید و  سود شرکت را افزایش یابد.

 

مزایای گرفتن گواهینامه استاندارد ایزو 31000

در سال 2018 در مورد گواهینامه استاندارد ایزو 31000 اصلاحاتی صورت گرفت و به صورت جامع تکمیل شد. هر شرکتی که بتواند گواهینامه استاندارد ایزو 31000 را به دست آورد موجب به دست آوردن مزایایی برای خود می شود که این مزایا در ذیل عبارتند از:

توانایی شناختن ریسک ها و درمان کردن تا حد امکان

پیروز شدن در رقابت ها به خاطر داشتن گواهینامه استاندارد ایزو 31000

کم شدن هزینه های شرکت

شرکت ها با اجرای استاندارد ایزو 31000 در شرکت می توانند به آسانی در برابر تغییرات عکس العمل مناسب انجام دهند

موجب محفوظ ماندن ارزش های سازمان می شود.

موجب ثبات مدیریتی می شود و مدیران با تکیه بر این استاندارد می توانند سیستم مدیریت خوبی دشاته باشند و شرکت را به خوبی اداره کنند.

زمانی که افراد ماهر و باتجربه در زمینه استاندارد ایزو 31000 در درون شرکت فعالیت می کنند می توانند از این مزایای ذکر شده برخوردار شوند.افراد متخصص به راحتی می توانند الزامات استاندارد ایزو 31000 را در قسمت های گوناگون شرکت اعمال کنند.

 

کاربرد گواهینامه ایزو31000

گواهینامه استاندارد ایزو 31000 برای هر شرکتی با هر فعالیتی مثل شغل های صنعتی، خدماتی، پیمانکاری، تولیدی و….. مناسب است و مدیران می توانند این گواهینامه استاندارد ایزو 31000 را دریافت کنند. این استاندارد  ایزو31000 در قسمت های گوناگون  شرکت های دولتی یا خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد. مدیران می توانندگواهینامه استاندارد ایزو 31000 را در قسمت های گوناگون شرکت  پیاده کنند و نتایج خوبی را به دست آورند

آنچه در گرفتن گواهینامه ایزو 31000 قابل توجه است شرکت هایی  است که استاندارد ایزو 9001 را با اصلاحاتی که در 2015 انجام شد  اجرا کرده اند. یا اجرای این استاندارد مدیران آسان تر خواهند توانست به یکپارچگی دست یابند. استاندارد ایزو 9001 به خوبی می تواند ریسک ها، فرصت ها و نقاط قوت و ضعف شرکت را شناسایی کند که این کار موجب  تعریف استراتژی در شرکت می شود. یک نکته قابل توجه این است که همین موضوع در استاندارد مدیریت ریسک وجود دارد اما تفاوتی با هم دارند که  این مدیریت ریسک در استاندارد ایزو 31000 به صورت اساسی مطرح شده است. این روش برای مدیریت قوی در شرکت بسیار مهم است.  استاندارد ایزو 31000 به بخش مدیریت کمک می کند تا مدیران به راحتی بتوانند تصمیمات درست براساس امور داخلی و خارجی بگیرند. این تصمیمات صحیح موجب ارتباط برقرار کردن با صاحبان منافع می شود. علاوه بر آن موجب اقتدار مدیریت و ارتباط داشتن  با اعضای کارمندان خواهد شد.

 

بندهای استاندارد ایزو31000

بندهای گواهینامه استاندارد ایزو 31000 شامل قسمت هایی مانند: اصلاحات و تعاریف، اصول، چهارچوب و فرایند است. اما آنچه که بسیارمهم است صادر کردن گواهینامه ایزو 31000 است. بنابر نظر سازمان جهانی استاندارد، این گواهینامه برای شرکت ها صادر نمی شود. اما با وجود اهمیت مدیریت ریسک در سازمان ها و آشنا شدن با این بند و تقاضاهای زیاد متقاضیان اکثر مراجع صدور ، این گواهینامه را با نام گواهینامه استاندارد ایزو 31000 صادر می کنند و به متقاضیان تحویل می دهند.

 

 Instagram.Icons LearnParsi 1 صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

 

 

 

فهرست