گواهینامه ایزو 29990

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه ایزو 29990

iso29990 certification 

گواهینامه ایزو 29990

سالیان زیادی است که ایزو فعالیت خود را شروع کرده است و با جدیت و تلاش توانسته است سطح فعالیت خود را گستشر دهد به گونه ای که از سطح داخل کشور به سطح بین المللی فراتر رود و اینگونه شناخته تر شود. انواع گوناگون ایوز وجود دارد و هرکدام دارای عملکرد خاص خود است که هر شرکتی متناسب با فعالیت خود شاقدام به گرفتن ایزوی مناسب می کند. ایزوی جدید که امروزه وجود دارد ISO29990 است که نسبت به ایزوهای قبلی از نطر کیفیت و فعالیت به روزتر و کامل تر است. این ایوز دارای ک نوع سیستم مدیریتی هست که شرکت ها با استفاده از این سیستم در شرکت می توانند بهتر مدیرت کنند و همچننی آموزش های خود را گسترش دهند تا دیگران از این خدمات آموزشی استفاده کنند. توسعه این آموزش در سطح بین المللی موجب می شود که خدمات آموزشی این سازمان مشهور شود و هر کسی که تمایل دارد از خدمات آموزشی بهره ببرد می تواند به این سازمان مراجعه کند.

یک نمونه از خدمات آموزشی در سطح جهانی ISO10015 بود که با عنوان مدیریت کیفیت- راهنمایی در سطح بین المللی شناخته شد و برای افراد متقاضی خدمات آموزشی ارائه می داد. در سال 2010 سازمان جهانی ایزو، مدل جدیدی از ایزو را به جای ایزو 10015 قرار داد که خدمات بهتری نسبت به ایزو 10015 داشت. این ایزو نسبت به ایزوهای قبلی کامل ترودارای کیفیت عملکردی بهتری است. ایزو 29990 جدید خدمات آموزشی خود را به صورت غیر رسمی برای افراد متقاضی انجام می دهد و با جدیت کامل یاین خدمات را ارائه می دهد.

ایزو 29990 با ایزو 10015 با وجود اینکه هر دو خدمات آموزشی برای افراد متقاضی ارائه می دهند اما تفاوت هایی با هم دارند که در اینجا به ذکر چند نمونه از این تفاوت ها خواهیم پرداخت.

1- ایزو 10015بیشتر به عنوان یک راهنما عمل می کرد و شرکت ها در جهت مدیریت خوب راهنمایی م یکرد و راهکارهای لازم را به آنها پینشهاد می داد اما ایزو 29990 برای ایجاد الزامات به وجود آمده است. الزامات یرا به وجود می اورد که شرکت ها بایستی از این الزامات پیروی کنند.همچنین این ایزو کارهایی از قبیل انجام ممیزی و صادر کردن گواهینامه را انجام می دهد.
2- هدف از ایجاد ایزو 10015 تنها آموزش بوده است. کارهایی مانند اجراسازی، بررسی و تحلیل، ارزیابی و اثر گذاری این آموزش خیلی مهم بوده است. برعکس این ایوز در ایزو29990 یادگیری خیلی مهم بوده است و به ا« ت.جه بسیاری دارند. به مرحله قبل یا بعد از آموزش اهمتی می دهند اینکه اطلاعات فرد متقضای قبل از اموزش چگونه بوده است و حالا بعد از آموزش چه چیزهایی یاد گرفته است. آنها به فعالیت آموزش دهنده، یادگیرنده، جدب کردن فرد متقاضی و امور مالی توجه زیادی دارند و علاوه بر اهمیت دادن به مواردیکه در ایزو 10015 بود به موارد دیگر مانند رسیک کردن سازمان، امور مالی اهمیت می دهند.
3- ایزو10015 فقط به آموز شدادن در قسمت داخل سازمان توجه داشت و به این قسمت می پرداخت مانند سازمان های دولتی، صنعتی، نظامی و…و برای این موسسات خدمات آموزشی ارائه می داد.اما ایزو 29990 برای سازمان هایی که می توانند خدمات آموزشی برای دیگران ارائه بدهند و همچنین بتوانند به صورت غیر رسمی آموزش ها یلازم را بدهند این ایزو را ارائه می دادند تا سازمان ها بتوانند برای بهتر ارائه دادن خدمات آموزشی از این ایزو استفاده کنند.
4- ایزو 10015 به دادن خدمات به قسمت های داخل سازمان ها می پرداختند اما به نیازهای بازار توجه نداشتند. اما برعکس در ایزو 29990 به نیازهایی که در بازار وجود داشت توجه کافی داشتند تا اگر کسی متقاضی نیازی باشد بتوانند نیاز آن را برطرف کنند.
5-هدف اصلی ایزو 10015 فقط آموزش دادن است و به اینکه فرد متقاضی چیزی یاد گرفت یا نه توجه ندارند و برای آنها مهم نیست. اما در ایزو29990 هدفش این است که فرد متقاضی از این خدمات آموزشی چیز جدیدی یاد بگیرد و بتوانند با استفاده از آن مهارت جدیدی از خود به وجود آورد و از آن استفاده کند.
بنابراین ایزو 29990 با ایزو 10015 تفاوت های اساسی دارند که هر کدام دارای هدف خاصی است. ایزو 29990 خدمات آموزشی بسیار بالایی دارد که شرکت ها از این خدمات مفید استفاده می کنند و توانسته اند با استفاده از این ایزو در سطح شرکت علاوه بر به دست آوردن مدیریت خوب، تولیدات با کیفیت و مرغوبی را با یادگرفتن مهارت های جدید از خدمات آموزشی به دست آورند و سطح تولیدات خود را بالا ببرند و موجب جذب مشتریان بیشتری شوند.

 

 

 

فهرست