گواهینامه ایزو ۱۰۶۶۸

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه ایزو ۱۰۶۶۸

ISO 10668

گواهینامه ایزو ۱۰۶۶۸

دردنیای امروزی مدرن و رو به پیشرفت افراد دارای سرمایه هایی هستند که به چشم نمی آیند ولی بسیار ارزشمند هستند. مدیران و‌مسئولان سازمانها و شرکتها ازجمله افرادی هستند که این دارایی ارزشمند رادارند ولی ازداشته خود بهره گیری و استفاده نمی‌کنند. برند یانام تجاری یک سازمان موضوعی است که مشتریان و‌متفاضیان هنگام استفاده و دریافت محصولات و خدمات آن سازمان درک میکنند.

بصورت کلی جهت بدست گرفتن کنترل هر موضوعی و مدیریت آن بایستی موضوع رامورد  سنجش و اندازه گیری قرار دهیم. یکی ازاندازه گیریها جهت مدیریت برند یانام تجاری هرسازمانی اندازه گیری ارزشهای برند سازمان می‌باشد. بخاطر اختلاف نظرهایی که درمورد روش اندازه گیری برند بین جوامع بود باعث شد استانداردی درسال ۲۰۰۷ میلادی توسط سازمان جهانی استاندارد تهیه و تنظیم گردد و اساسنامه ای برای ارزش گذاری و اندازه گیری ارزش برندها منتشرشود. و بعداز گذشت سه سال و بررسی یکسری موضوعات دیگر استاندارد کاملتر و‌جامع تر آن درسال ۲۰۱۰ میلادی توسط سازمان ISO منتشر شد و از آن سال تابه حال استاندارد ایزو ۱۰۶۶۸ باعنوان سیستم ارزش گذاری برند جهت استاندترد سازی و اندازه گیری ارزش برند عمل میکند و‌کاربرد دارد.

جهت کسب موفقیت و پیروزی در حوزه برند سازی و بازاریابی افراد باید قاعده ها و اصول رابه بهترین شکل و بهترین نحو ممکن رعایت کنند. عملکرد خوب گذشته یک برند تضمین کننده موفقیت و پیروزی سازمان درآینده نیست و جهت تضمین موفقیت در آینده باید با علم و دانش روز و خواسته افراد جامعه ارزش گذاری و اندازه گیری ارزش برند راانجام دهیم.ISO10668 توسط کمیته ISO/PC231 ( مدیریت انرژی) تهیه و تنظیم گردیده است‌.

نکات مهم دریافت گواهی نامه ایزو ۱۰۶۶۸

بواسطه پیاده سازی استاندارد ۱۰۶۶۸ اول ارزیابی حمایت قانونی و دوم حقوق قانونی دردریافت گواهی نامه ۱۰۶۶۸ راانجام میدهیم. ایزو ۱۰۶۶۸ بارعایت اصولی همچون اهداف، مبانی، رویکردها و روش ها و شناخت راههایی برای ارزش گذاری و امتیاز دهی اطلاعات و فرضیه ها به ارزش گذاری برند میپردازد. جهت ارزیابی بازار باید درباره حجم و تقاضای بازار، ارزشهایی که دربازار مورد تأیید است و حواشی اطراف آن و راههای ارتباطی و پیش بینی شده بپردازیم. هر نتیجه ای که ازموارد فوق حاصل گردید باید درارزش گذاری برند منعکس شود و به آن توجه گردد. اکثر سازمانهایی که به برند خود بعنوان یک سرمایه معنوی نگاه میکنند همگی بدنبال اخذ گواهینامه ISO 10668  میروند.

 

کاربرد گواهی نامه ISO 10668

گواهی نامه ISO 10668 به سازمانها و شرکتها کمک میکند تابتوانند:

مدیران و مسئولان سازمانها و شرکتها جایگاه و اعتبار شغلی خود رادرجامعه بالا ببرند.

بهترین شخصیتها درهرحوزه شغلی  متقاضی شرکت و سازمانها باشند و ایجاد رضایت و خشنودی درمیان کارکنان و‌پرسنل ایجاد میکند.

داشتن برند باعث میشود مدیریت و رهبری عرضه کالا و خدمات رادربازار را بدست بگیرید و همچنین کارآفرینان خلاق و نوآوری باشید.

باحصول اتفاقات ناگواری ازقبیل رکود بازار و بحران اقتصادی با داشتن برند مقاومت بیشتری دارید و همیشه برنده میدان می‌مانید.

مشتریان و مصرف کنندگان خود راهمیشه وفادار نگه می‌دارید و به این وفاداری متکی میشوید.

سیاست کشورها بوسیله برندهای بزرگ و معروف مورد تغییر قرار میگیرند .

محصولات  و تولیدات خود رامسلط بربازارهای جوامع دیگر میکنیم.

مهم ترین مطلب اینکه ازوجود برند حاصل میشود سودآوری بهتر و بالا برای سازمانها بهمراه می آورد.

دراصل میتوان گفت ISO 10668 بیان کننده این است که اگر صاحب برند شوید میتوانید:

نخستین انتخاب مشتریان و مصرف کنندگان باشید
رسیدن به مدارج شما آرزوی خیلی ازسازمانها میشود
قیمتهای خود راافزایش دهید

اخذ گواهینامه ISO 10668 درک متقاضیان و جامعه و حتی خود سازمان رااز برند بالاتر می‌برد و ایجاد نگرش‌های تازه رخ میدهد.

گواهینامه ایزو ۱۰۶۶۸ رامیتوان هم توسط مراجع صدور خصوصی و غیر دولتی و هم توسط مراجع صدور دولتی و رسمی دریافت نمایید. بصورت تخصص تر میتوان بیان کرد گواهی نامه ۱۰۶۶۸ هم بصورت اکردیت و هم بصورت بدون اکردیت صادر می‌شود.

 

Instagram.Icons LearnParsi 1 صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

فهرست