گواهینامه ایزو | گواهینامه ایزو از کجا بگیریم؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه ایزو | گواهینامه ایزو از کجا بگیریم؟

 

گواهینامه ایزو | گواهینامه ایزو از کجا بگیریم؟

گواهینامه ایزو | گواهینامه ایزو از کجا بگیریم؟

گواهی نامه ایزو ، گواهی نامه ISO ، گواهینامه ایزو ، دریافت گواهی ISO ، راه و روش گرفتن گواهی ایزو ، نحوه گرفتن گواهینامه ایزو ISO ، راه ثبت نام گواهی ایزو ازخواسته و تقاضای اکثر سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌باشد.

هرکدام ازمتقاضیان و درخواست کنندگان گواهینامه‌های ایزو بااهداف مختلفی باسؤالات متداولی مواجه می‌شوند. اهدافی مانند اخذ گواهی ایزو برای صادرات، دریافت گواهینامه ایزو برای مناقصات، گرفتن گواهی‌نامه ایزو برای ورود به ویندور لیست Vendor List و گرفتن گواهی ایزو جهت تبلیغات و برند سازی، دریافت گواهینامه ایزو بمنظور افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات ازجمله مقاصد مدیران و مسئولان سازمان‌ها می‌باشد. سازمان‌ها جهت گرفتن گواهی ایزو باهرهدفی نیازی به مراجعه حضوری به مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو ندارند و ازطریق مراجعه به سایت مراکز مشاوره ایزو سایت ثبت نام می‌توانید درخواستتان رااعلام کنید.

 

سایت ایزو ، سایت ثبت ISO چیست؟

اکثر سازمان‌ها و شرکت‌‌ها فکر می‌کنند دسترسی به مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو آسان است و میتوانند بصورت مستقیم مانند سایت اداره کار و سازمان برنامه بودجه کشور انواع گواهینامه‌های ایزو رادرخواست و دریافت نمایند. ازطرف سازمان ایزو تنها یک سایت رسمی بنشانی WWW.ISO.ORG وجود داردکه شامل ارائه اسامی انواع استانداردهای ایزو و مستنداتشان می‌باشد. بنابراین سازمان ایزو سایتی جهت ثبت نام و درخواست گواهی ایزو ندارد. پس برای گرفتن گواهی ایزو بایدبه کجا مراجعه کنیم؟ ایزو راازکجا باید بگیریم؟ مراکز و مراجع صدور گواهینامه ایزو کدامند؟ جهت اخذ مدرک ایزو ابتدا بایدبا یکسری اصطلاحات آشنا شوید. چند سایت بصورت زنجیروار دردریافت گواهینامه ایزو دخالت دارند.

 

سایت IAF چیست؟

سایت IAF مرتبط بایک انجمن و نهاد بین‌المللی می‌باشدکه دررأس تمام سازمانها و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو قرار دارد. سایت IAF بنشانی WWW.IAF.NU می‌باشد و وظیفه مدیریت و نظارت برروی مراکز اعتبار دهنده به شرکتهای صدور گواهی ایزو رادارند. نهادهای اعتبار دهنده درواقع یک مرجع رسمی و دولتی درهرکشور است که عضو انجمن IAF می‌باشد و تحت قوانین و الزامات IAF فعالیت می‌کنند. انجمن IAF درجهت کاهش ریسک برای کسب و کارها و اطمینان بمشتریان وظیفه اعتباردهی راانجام می‌دهند. نام IAF بمشتریان و مصرف‌کنندگان اطمینان خاطراز اعتبار و اصالت مدرک ایزو رامی‌دهد.

 

سایت AB چیست؟

AB نام همان نهادهای اعتبار دهنده و مراکز رسمی درهر کشور است. AB مخفف Accerdiation Body بعنوان نماینده حقوقی و رسمی عضو انجمن IAF می‌باشد. هرکشور یک نماینده رسمی دارد. نماینده قانونی کشور ایران که عضو انجمن IAF می‌باشد مرکز NACI می‌باشد. NACI بانام مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران زیر نظر سازمان ملی استاندارد ایران فعالیت می‌کند. هرکشور سایت AB مخصوص به کشور خودش رادارد. وظیفه AB اعتباردهی و نظارت برروی مراجع صدور گواهینامه ایزو می‌باشد. لیست اسامی تمام مراجع صدور گواهی ایزو هرکشور درسایت AB آن کشور منتشر شده است.

 

سایت CB چیست؟

شرکتها و مراکزی که اعتبار و‌ مجوز صدور گواهینامه ایزو ازنهاد AB کشورشان رامی‌گیرند بعنوان مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو یا Certification Body فعالیت می‌کنند. CB مخفف Certification Body می‌باشد. تعداد CB ها درهر کشوری تعدادشان زیاد است ولی همگی زیر نظر اعتبار AB فعالیت می‌کنند. CB ها درصورتی می‌توانند بصورت رسمی فعالیت کنندکه تمامی قوانین و دستورالعمل‌ها رابهنگام ممیزی شرکت خواهان گواهی ایزو رابدرستی انجام دهند. مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو بااینکه ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام می‌دهند و مجوز و مدرک مربوطه رابرای هر شرکتی صادر میکنند هرساله خودشان هم توسط AB کشورشان مورد ارزیابی و‌ ممیزی قرار می‌گیرند.

 

راه و روش گرفتن گواهی ایزو چگونه است؟

ابتدا جهت کسب اطلاعات بیشتر و کسب آگاهی جهت اخذ گواهی ایزو ، گرفتن گواهینامه ایزو ، ثبت نام کردن مدرک ایزو ، دریافت گواهی ISO بهتر است بابک مرکز مشاوره یا شخص مشاور ایزو معنبر مشورت نمایید.

 

مرکز مشاوره ایزو و مشاور ایزو معتبر

مراکز مشاوره و شرکت‌ها و اشخاصی که کار مشاوره ایزو راانجام می‌دهند باید ازوضعیت حقوقی و اعتباری مراجع صدور گواهینامه ایزو آگاهی کامل داشته باشند. ازطرفی بایدبه اصول مستند نویسی و طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو تسلط کامل داشته باشند.‌ مراکز مشاوره ایزو و افراد مشاور ایزو بصورت رسمی و علنی همراه بامجوز ازطرف سازمان ملی استاندارد ایران فعالیت می‌کنند. مرکز سیستم کاران بابیش ازبیست سال سابقه درخشان درحوزه صدور انواع گواهینامه‌های ملی و بین‌المللی همچون ایزو ISO و HSE و IMS توانسته است انواع گواهینامه‌های مختلف راصادر نماید.

 

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو

باارتباط گرفتن بابک مرکز مشاوره ایزو معتبر باخیال راحت می‌توانید کل مسیر اخذ گواهی ایزو راسپری کنید. آماده سازی مدارک مورد نیاز جهت گرفتن گواهینامه ایزو اولین اقدام یک سازمان می‌باشد. مدارک و اسناد گرفتن مدرک ایزو شامل یکسری مستندات تخصصی و عمومی شامل خط مشی کیفیت، نظامنامه کیفیت، اهداف کیفیت و چارت سازمانی و فرم‌ها و گزارش‌ها و نمونه روش‌های اجرایی باتوجه بنوع استاندارد‌های ایزو می باشد. همچنین سازمان متقاضی ازهمان ابتدا باید یک فرم رابعنوان فرم درخواست گواهی ایزو تکمیل نماید و دراختیار مرکز مشاوره و ثبت و صدور گواهینامه ایزو قرار دهد.‌

شما متقاضی محترم انواع گواهینامه‌های ISO و HSE-MS و IMS هم فرم درخواست گواهینامه ایزو و هم مستندات گواهی‌نامه‌های IMS و مستندات گواهی‌نامه‌ HSE-MS و مستندات IMS رابصورت کاملا رایگان همراه باانواع مشاوره‌های رایگان دریافت نمایید.

 

مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو راچگونه انتخاب کنیم؟

اهداف و مقاصد سازمانها ازاخذ و دریافت گواهینامه‌های ایزو عامل تعیین کننده مرجع ثبت و صدور گواهی ایزو می‌باشند. درکشور ایران سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که قصد صادرات محصولات و خدماتشان رادارند ملزم هستندکه توسط مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو معتبر و IAF دار تقاضای گواهینامه ایزو نمایند.‌ اما برای دیگر مقاصد اهداف چنانچه کارفرما درلیست مدارک نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو راقید نکرده باشد اکثر سازمانها و شرکتها مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو بدون اعتبار IAF راانتخاب می‌کنند.

 

مراجع IAF

نام و نشان IAF اعتبار و اصالت هرمرجع صادر کننده‌ای رااثبات می‌کند. هنگامی که یک CB مرجع صادر کننده گواهی ایزو تحت اعتبار و بازرسی یک نهاد اعتبار دهنده رسمی AB عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی IAF فعالیت می‌کند آن مرجع IAF دار یا تحت اعتبار IAF فعالیت می‌کند و انواع گواهینامه‌های ISO و HSE-MS رااصیل و معتبر صادر می‌نماید. CB های IAF دار به قوانین و الزامات تدوین شده ازسوی سازمان ایزو پایبند هستند و سازمان متقاضی راملزم به طراحی و مستندسازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو یاهمان مستندات ایزو می‌کنند. مدت زمان اخذ مدرک ISO توسط مراجع صدور تحت اعتبار IAF زمان و هزینه بالایی نیاز دارد. البته اگر سازمان متقاضی کاررا به کاردانش یعنی به مرکز سیستم کاران بسپارد میتواند بهتر و سریعتر و ارزانتر گواهی نامه مورد نظرش رادریافت نماید.

 

مراجع غیر IAF

مراجع غیر IAF یکسری مراجع ساخته شده بدست ایرانیان می‌‌باشند. درتمام کشورهای دنیا فقط یک مدل و یک نوع مرجع جهت صدور گواهینامه ایزو وجود دارد و آن هم مرجع تحت اعتبار IAF می‌باشد. ولی اکثر سازمانها و شرکتها درکشور ایران متاسفانه بعلت وجود تحریم‌های شدید و مشکلات اقتصادی فراوان ازعهده خرج و مخارج طراحی و پیاده سازی واقعی استانداردهای ایزو راندارند. بنابراین ازطریق مراجع غیر IAF اقدام به اخذ و دریافت گواهینامه ایزو می‌کنند. بیشترین متقاضیان مراجع غیر IAF شرکتهای پیمانکاری جهت حضور درمناقصات می‌باشند. این شرکتها بعلت اینکه زمان کافی برای تهیه مدرک ایزو توسط مراجع IAF ندارند و ازطرفی هرسری قصد دریافت گواهینامه ایزو رادارند نمی‌توانند ازعهده هزینه‌های اخذ برآیند و ترجیح میدهند مشتری مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو غیر IAF شوند.

 

انواع گواهینامه‌های ایزو

اجرا و طراحی استانداردهای تدوین شده ازسمت سازمان بین المللی استاندارد منجربه صدور انواع گواهینامه‌های ایزو می‌شود. سازمان ایزو برای تمامی مشاغل و حرفه‌ها استانداردهای متعددی را تهیه و تدوین نموده است. برخی گواهینامه ‌های ایزو درحوزه سیستم‌های مدیریتی عمومی و تخصصی و برخی دیگردر حوزه انواع محصولات و خدمات تهیه شده‌اند. لیست کامل استانداردهای ایزو راازکجا بگیریم؟ لیست گواهینامه‌های ایزو راچگونه پیدا کنیم؟

لیست کامل استانداردهای ایزو ازطرف سازمان بین‌المللی استاندارد درسایت رسمی ISO منتشر شده است. البته هرساله برخی استانداردهای ایزو مورد ویرایش و بازبینی قرار می‌گیرندکه بعداز انجام ویرایش و بروز رسانی دوباره منتشر و اطلاع رسانی می‌شوند. همچنین شما متقاضی محترم میتوانید لیست اسامی گواهینامه‌های پرکاربرد ایزو رانیز درسایتهای سیستم کاران مشاهده نمایید.‌

 

لیست استانداردها ایزو ، گواهینامه‌های ایزو

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

گواهی نامه ایزو ۱۴۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی

گواهینامه‌ ایزو ۴۵۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

گواهی نامه ایزو ۱۰۰۰۲ استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

گواهینامه ایزو 10004 استاندارد سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان

گواهی نامه ایزو ۲۲۰۰۰ استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی

گواهی‌نامه ایزو ۵۰۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت انرژی

گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ استاندارد مدیریت کیفیت درآموزش

گواهی‌نامه ایزو ۱۶۹۴۹ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودرو سازی

گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی

 

مهم‌ترین و اساسی‌ترین استاندارد ایزو

ISO 9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت بعنوان اولین استاندارد تدوین شده ازسوی سازمان ایزو ISO بصورت عمومی قابل استفاده درتمام مشاغل و حرفه‌ها می‌باشد. ایزو ۹۰۰۱ برای افزایش اعتماد مصرف کنندگان به محصولات و خدمات بوجود آمده است. این استاندارد تقاضای اکثر سازمانها و شرکتهایی همچون مراکز آموزشی، مراکز درمانی و شرکت‌های پیمانکاری، شرکت‌های خدماتی و تولیدی، شرکت‌های ساختمانی و راهسازی، صنایع غذایی و دارویی، هتل‌ها و رستوران‌ها، شرکت‌های کامپیوتری و انفورماتیک و IT ، صنایع خودروسازی و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می‌باشد. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ الزامات یک سازمان راتعیین می‌کند و برای محصولات و خدمات نیست.

 

مراحل گرفتن گواهینامه ایزو

مرحله به مرحله راه و روش گرفتن گواهینامه ایزو رادر این مقاله توصیف کردیم. درنهایت باانجام تمام این مراحل ازانتخاب مرکز مشاوره ایزو مناسب گرفته تامشخص نمودن اهداف سازمان و انتخاب مناسب مرجع صدور گواهینامه ایزو و انتخاب نوع گواهینامه ایزو مناسب بازمینه مناسب و آماده سازی مستندات ایزو ، طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو بسته بمیزان سختگیری مرجع صدور گواهینامه ایزو باید انجام شود و درنهایت ثبت و صدور گواهینامه ایزو اتفاق می‌افتد.

 

فهرست