گواهینامه ایزو از کجا بگیرم؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گواهینامه ایزو از کجا بگیرم؟

 گواهینامه ایزو از کجا بگیرم؟

گواهینامه ایزو از کجا بگیرم؟

آیا اخذ و دریافت گواهینامه ایزو آسان است؟ داشتن چه مدارکی، گذراندن چه مراحلی گرفتن گواهینامه ایزو ISO ، دریافت گواهی ISO ، مدرک ایزو رامحقق می‌کند؟ مراحل اخذ و دریافت گواهی نامه ISO بصورت کلی شامل گذراندن سه مرحله انتخاب مرجع مناسب بااهداف سازمان و طراحی و مستندسازی استاندارد ایزو و ممیزی و درنهایت ثبت و صدور گواهی نامه ایزو می‌شود.

انتخاب مرجع صادر کننده گواهی نامه ایزو‌ فوری ، ارزان

انتخاب مرجع صادر کننده گواهی نامه ایزو معتبر

انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

 

ابتدا باید هدف سازمان خواهان گواهینامه ایزو رامشخص نمود. میزان زمان و میزان هزینه‌‌ای راهم که می‌خواهد استفاده کند باید مشخص شود زیرا درانتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو موثر هستند. اهداف سازمان ایزو می‌تواند مناقصات، صادرات، تبلیغات، بازاریابی و یا رقابت جهت جلب و اعتماد رضایت مشتریان و و چشم و هم چشمی باشد. ازطرف دیگر شرکت‌ها و سازمان‌ها برای حضور درمناقصات اکثر مواقع بسیار عجله دارند و باید هرچه زودتر مدرک ایزو راتحویل نمایند. همچنین سازمان‌های نوپا بجهت اینکه هزینه آنها کفاف گرفتن گواهی ایزو از مراجع IAF دار رانمیدهد بسراغ اخذ گواهی ایزو از مراجع غیر IAF میروند. برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها جهت تبلیغات و رقابت و چشم و همچشمی نیز گواهینامه های غیر IAF راانتخاب می‌کنند ولی جهت انجام صادرات ترجیحاً بایداز گواهینامه IAF استفاده کنندتا اهدافشان محقق گردد.

 

مراجع ثبت و صدور گواهینامه بصورت کلی دو حالت IAF و غیر IAF دارند.

 IAF چیست؟

IAF چیست؟

مراجع صدور گواهینامه ایزو را Certification Body یااصطلاحاً CB می‌نامند. هر CB زیر نظر و اعتبار یک مرجع بالادستی بانام Accerdiation Body یااصطلاحاً AB فعالیت می‌کنند. نهاد AB هم تحت اعتبار و نظارت یک نهاد بین المللی و معتبر با نام International Accreditation Forum اعتباردهی می‌شود. بنابراین مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو هنگامیکه تحت اعتبار یک مرکز اعتبار دهنده عضو IAF گواهی ایزو صادر کنند بخاطر مقید بودن به رعایت قوانین و دستورالعملهای انجمن اعتبار دهندگان و سخت گیری مراجع صدور ایزو بالطبع هزینه و زمان زیادی نیاز می‌باشد.

 

غیر IAF چیست؟

اکثر سازمان ها و شرکت ها در ایران قدرت و توانایی پرداخت هزینه سنگین برای گرفتن مدرک ایزو را ندارند بخاطر همین درایران یکسری AB و CB خصوصی ساخته شده‌اند و بااعتبار داخلی کار ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام می‌دهند. مراجع صادر کننده گواهی‌نامه ایزو بدون اعتبار IAF ازبرندهای مختلف مدرک ایزو راصادر می‌کنند ولی سطح اعتبار همگی یکسان می‌باشد.

 

آیا قیمت بالای مدارک ایزو دلیل اعتبار انواع گواهینامه‌های ایزو می‌باشد؟

متقاضیان و مشتریان انواع گواهینامه‌های ایزو حواسشان باید جمع باشد گیر افراد و شرکت‌های سودجو و کلاهبردار نیفتند. گواهینامه‌ها و مدارک ایزو از مراجع تقلبی بسیار فریب دهنده باظاهری بسیار شکیل میباشند. امروزه متاسفانه یکسری ازافراد هستندکه ازمزایا و فواید علم روز دنیا مانند فتوشاپ پرینت، اتصال برچسب و لوگوی مهر برجسته را درمسیر اشتباه برای گمراهی افراد جامعه استفاده می کنند. تشخیص اعتبار و و اصل بودن گواهی نامه‌ها و مدارک ایزو ازروی ظاهر بسیار سخت و گاهی اوقات ناممکن می‌باشد. درخواست کنندگان محترم انواع گواهینامه های ایزو باید ابتدا قبل از پرداخت هیچ هزینه ای از استعلام و اعتبار مدرک ایزو ای که میخواهند دریافت کنند و اطمینان حاصل نمایند. درادامه مطلب به روشهای استعلام اعتبار و اصالت گواهینامه های ایزو اشاره خواهد شد. هزینه بالا دلیل اعتبار گواهینامه‌های ایزو نیست و تمامی مراجع دارای سطح اعتبار یکسانی هستند. تنها فرق مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو غیر IAF در شکل و هزینه و زمانشان می‌باشد.

 

طراحی و مستند سازی و پیاده سازی و ممیزی

طراحی و پیاده سازی و ممیزی

مرحله طراحی و مستند سازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو و درنهایت ممیزی بعد ازانتخاب مرجع ثبت و صدور گواهی ایزو باتوجه به میزان سطح سخت‌گیری مراجع انجام می‌شود. مستندسازی باتوجه بنوع استاندارد عمومی و استاندارد تخصصی انجام می‌شود. بعداز تهیه نمونه مستندات مرحله پیاده سازی استانداردهای ایزو اگر مرجع IAF باشد سطح سخت گیری مرجع زیاد است و مجموعه متقاضی ملزم به انجام پیاده سازی می‌باشد و مرحله پیاده سازی استانداردهای ایزو در سازمانهایی که ازطرف مراجع غیر IAF درخواست گواهی ایزو می‌کنند بصورت اختیاری مرحله پیاده سازی استانداردهای ایزو راانجام می‌دهند. سازمان خواهان گواهی ایزو ازمراجع IAF باید طی چندین مرحله ممیزی قوانین و دستورالعمل‌های پیاده شده اجرا شود. ممیزی دردو مرحله ابتدایی و نهایی انجام می‌شود. ممیزی ابتدایی جهت رفع عدم انطباق‌ها و انجام اقدامات اصلاحی انجام می‌شود و درمرحله بعد ممیزی نهایی توسط بازرس مرجع صدور گواهینامه ایزو انجام می‌شود و تمام این مراحل هم هزینه بر و هم زمان زیادی نیاز دارد.

 

ثبت و صدور گواهی ایزو ازطرف مراجع معتبر و اصیل

آخرین مرحله گرفتن گواهی نامه ایزو ISO ثبت و صدور گواهی ایزو می‌باشد. بعد ازانجام مراحل انتخاب مراجع صدور گواهینامه ایزو و مرحله مستندسازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو و مرحله ممیزی بااجازه و تأیید بازرس گواهی ایزو ثبت و صادر می‌شود. سازمانها و شرکت‌های خواهان ایزو باید حتما هنگام پروژه اخذ ایزو اعتبار و اصالت مرجع صدور گواهینامه ایزو رااستعلام بگیرید.

 

استعلام اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو

تنها مراجع صدور گواهینامه ایزو معتبر مراجع صدور IAF و غیر IAF می‌باشند. اگر بغیراز IAF نام نهاد دیگری بعنوان نهاد اعتبار دهنده به شما اعلام کنند مانند ACSB بطور قطع مرجع صدور و گواهی ایزو فیک و تقلبی هستند. استعلام و ریجستری گواهینامه ایزو تحت اعتبار IAF بدین گونه است که CB تحت اعتبار AB و AB عضو انجمن IAF فعالیت کند. استعلام و ریجستری گواهینامه ایزو بدون اعتبار IAF نیز بدین صورت استکه CB تحت اعتبار یک AB فعالیت می‌کنند و درسایت AB قابلیت پیگیری و استعلام دارند. مرکز سیستم کاران بعنوان یک مرکز مشاوره معتبر و باسابقه جهت راهنمایی و مشاوره بصورت رایگان برای تشخیص استعلام اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو آماده ارائه خدمات می‌باشد.

 

انواع گواهینامه ایزو

ایزوهای پرکاربرد درصنایع و شرکتهای مختلف

گواهینامه‌ها و استانداردهای تدوین شده ازطرف سازمان ایزو شامل سه نوع گواهینامه ایزو می‌شوند:

گواهینامه‌های ایزو ISO استانداردهای سیستم‌های مدیریتی

گواهینامه‌های ایزو ISO استاندارد‌های محصولات

گواهینامه‌های ایزو‌ ISO استانداردهای خدماتی

ایزوهای پرکاربرد درصنایع و شرکتهای مختلف استانداردهای سیستم‌های مدیریتی سازمان ایزو می‌باشند. استانداردهای مرتبط با گواهینامه‌های ایزو به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم می‌شوند. گواهینامه‌های عمومی شامل حال تمام مشاغل و حرفه‌ها می‌شوند. سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای از مهمترین ایزوهای پرکاربرد در تمام صنایع و سازمانها و ارگانها میباشند. ISO 9001 باافزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات و ISO 14001 ‌بارعایت اصول حفظ و صیانت ازمحیط زیست و منابع طبیعی و مدیریت مصرف انرژی و ISO 45001 باایجاد محیطی امن و رعایت اصول حفظ و صیانت ازنیروی انسانی و منابع مالی سازمان موجب بهبود مستمر و توانمندی افراد مجموعه و افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار و افزایش سودآوری برای سازمان می‌شوند.

مهم‌ترین و پرمتقاضی‌ترین استاندارد های تخصصی در حوزه سیستم های مدیریتی ایزو ۲۲۰۰۰ سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی و ایزو ۱۳۴۸۵ سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی و ایزو ۲۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت نفت و گاز و پتروشیمی و ایزو ۱۶۹۴۹ سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی میباشند. مثلاً ملزومات و استانداردهای تدوین شده برای ISO 22000 فقط مختص صنایع غذایی و رشته‌ها و حرفه‌های مرتبط بازنجیره مواد غذایی می‌شوند.

 

فهرست اسناد اجباری برای گرفتن گواهینامه ایزو

اسناد و مدارک لازم برای گرفتن مدرک ایزو بسته بنوع انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو اجباری یا اختیاری می‌شود. ولی جهت اخذ گواهینامه ایزو چه از مراجع IAF و غیر IAF نیازمند دریافت فرم ثبت نام ایزو هستندتا تقاضای خودرا بصورت کتبی اعلام کنند. تهیه نمونه مستندات گواهینامه ایزو برای سازمانهایی که توسط مراجع ثبت و صدور تحت اعتبار IAF تقاضای گواهینامه ایزو می‌دهند بصورت اجباری باید نمونه مستندات ایزو ISO راتهیه و آماده نمایند. شرکتهایی که خواهان ایزو توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو غیر IAF هستند می‌توانند بصورت اختیاری مستندات ایزو ISO راتهیه کنند و‌ درفرصتی مناسب به اجرای مستندات مربوطه بپردازند.

 

مزایای پیاده سازی استانداردهای ایزو

استانداردهای ایزو دارای قوانین و الزاماتی هستندکه بدون هیچ اما و اگری برای هرسازمان و مجموعه فقط و فقط مزایا و فواید بسیاری را به ارمغان می آورند چراکه هدف تشکیل سازمان بین المللی استاندارد ازتهیه و تدوین انواع قوانین و دستورالعمل‌های جامع و کامل مرتبط باانواع مشاغل و کسب و کارها ایجاد سودآوری برای کارفرمایان و تولیدکنندگان و مصرف بهترین نوع خدمات اجناس و کالا برای مصرف کنندگان می‌باشد. درواقع سازمان بین المللی استاندارد جهت ایجاد برقراری عدالت بین کلیه تولید کنندگان و مصرف کنندگان درجهان جهت همسوسازی و یکسان سازی استانداردهای مختلف فعالیت می‌کنند. ناگفته نماند تمامی سازمان‌ها و مجموعه‌ها درصورتی می‌توانندبه مزایا و فواید ایزو بصورت کامل دست پیدا کنندکه طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو رابصورت واقعی انجام دهند و ازطرف مراجع بااعتبار تقاضای مدرک ایزو داشته باشند.

 

شفاف ترین و روشن ترین فواید پیاده سازی استانداردهای ایزو

شفاف‌ترین و مهمترین فایده پیاده سازی استانداردهای ایزو افزایش سرعت و عملکرد بهتر فرایندهای اصلی و افزایش سرعت انجام فرایندها و عملکرد‌های کارکنان و پرسنل و و شناسایی فرآیندهای تکراری و حذف آنها می‌شوند. با حذف فرآیندهای تکراری توانمندی و راندمان کاری و بهره وری کارکنان و پرسنل افزایش پیدا میکند. کلیه فرایندهای هرمجموعه برپایه مستندات بدون متکی به دستور افراد گوناگون به صورت سیستماتیک انجام می‌شود. بنابراین طبیعی استکه افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات و جلب اعتماد و رضایت مشتریان فروش محصولات و ارائه خدمات راافزایش می‌دهد و منجربه توسعه پایدار و سودآوری بیشتر سازمانها و شرکتها می‌شود.

مهمترین فواید و مزایای پیاده سازی استاندارد های ایزو به حداقل رساندن کارها می‌باشد و این یعنی بهره وری زیاد در مدت زمان کم. طراحی و پیاده سازی قوانین و الزامات ایزو ازاثرات نامطلوب و مخرب برمنابع طبیعی جلوگیری می‌کنند و ازمحیط زیست و منابع طبیعی و انرژی‌های تجدید ناپذیر محافظت میکنند.

سازمان‌ها و شرکت‌های متعهدبه قوانین ایزو بارعایت تعهداتشان نسبت به محیط زیست ارزش افزوده برای کلیه ذینفعان شامل سازمان و کارکنانش و مصرف کنندگان ایجاد می‌نماید و با ارتقاء سطح ایمنی و سلامت و بهداشت کارکنان و همچنین شناسایی بیماریهای مسری که باعث آسیب زدن به سلامت پرسنل و نیروی انسانی درمحیط کار می‌شود یکی دیگر ازمزایای طراحی و پیاده سازی واقعی استانداردهای می‌شود و باکاهش خطرات و ارزیابی ریسک ازمال و جان کلیه افراد مشغول درمجموعه محافظت میکند و درنهایت و باز هم در نهایت مهمترین مهمترین فایدده از پیاده سازی استانداردهای ایزو افزایش سطح رضایت و سلامت افراد جامعه می‌باشد.

 

فهرست