چگونگي دريافت گواهي ايزو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. چگونگي دريافت گواهي ايزو

 

چگونگي دريافت گواهي ايزو

چگونگي دريافت گواهي ايزو

گواهينامه ايزو براي صاحبان كسب وكار بسيار باارزش مي باشد. محصولات وكالا ها ويا خدماتي كه ازاين علائم بهره مي برند، ازمحبوبيت بيشتري برخوردار مي باشند. اما دريافت گواهي ايزو كار چندان آساني هم نيست. دريافت ايزو نيازمند برقراري شرايط اخذ آن مي باشد كه اين شرايط با نوع گواهي نامه ايزو ومرجع صادر كننده آن ارتباط مستقيم دارد. مطالب اين بخش درخصوص چگونگي دريافت ايزو ها مي باشد كه اميدواريم مورد استفاده شما قرار گيرد.

براي دريافت گواهي ايزو ابتدا مي بايست ايزو متناسب با فعاليت هاي سازمان راانتخاب كرد. بعضي ازگواهينامه هاي ايزو پرمصرف بوده ودر همه صنايع كاربرد دارند. برخي ديگر تخصصي تر هستند ودر حوزه هاي بخصوصي مورد قبول واقع مي گردند. ايزو هاي تخصصي مانند گواهي ايزو 22000 ( سيستم مديريت ايمني صنايع غذايي ) تنها دريك صنعت قابل استفاده مي باشد ونمي توان ازآن درصنعتهاي ديگري بكار برد. ايزو 22000 مورد قبول درفعاليت هاي بخش صنايع غذايي مي باشد ودر قرار داد هاي صنعتي ديگر مانند راهسازي وپتروشيمي كاربردي ندارد. نكته ديگر درباره اين نوع ايزو ها، پيش نياز آنها است. براي دريافت بسياري ازآنها، اخذ گواهي ايزو ديگري مورد نياز مي باشد. اما ايزو هاي عمومي مانند گواهينامه ايزو 45001 يا سيستم مديريت ايمني وبهداشت درهمه صنايع وحوزه ها قابل استفاده مي باشند. استاندارد هاي ايزو 45001 درخصوص امنيت وسلامت كاركنان ومحيط شغلي مي باشد. رعايت ملزومات اين گواهي باعث ايجاد امنيت وبهداشت شغلي مي شود. اين مسئله باعث بالا رفتن انگيزه پرسنل مجموعه مي شود. ايزو 14001 يا سيستم مديريت زيست محيطي نيز جزء گواهينامه هاي پركاربرد محسوب مي شود. مصوبات اين گواهي دررابطه با منابع طبيعي ومحيط زيست مي باشد وپياده سازي آن موجب كاهش عوارض وآلودگيهاي زيست محيطي مي گردد. همچنين مدل HSE يا سيستم مديريت ايمني وبهداشت ومحيط زيست الزاماتش به نوعی ادغام ايزو 45001 (سيستم مديريت ايمني وبهداشت) وايزو 14001 (سيستم مديريت زيست محيطي) مي باشد، برخي از سازمانها براي اخذ سريعتر ايزو هاي عمومي ازگواهي IMS ( سيستم مديريت يكپارچه ) استفاده مي كنند. پياده سازي استاندارد هاي ايزو 9001 و استاندارد ایزو14001 و استاندارد ایزو45001 ، بطور همزمان باعث تشكيل گواهي IMS مي شود.

قدم بعدي براي دريافت گواهينامه ايزو، يافتن صادر كننده گواهينامه ايزو متناسب باشرايط موسسه متقاضي مي باشد. سازمان جهانی ایزو انجمنی راتاسیس کرده است، به نام IAF که وظیفه آن معرفی AB های ( ACRIDATE BODY ) هر کشور می باشد. درایران یک AB وجود دارد وبانام NACI شناخته مي شود که به CB های ( CERTIFI BODY ) داخل کشور اعتبار دهی می کند. CB هايي كه تحت نظارت انجمن IAF مي باشند براي صدور گواهينامه ايزو سختگيري زيادي اعمال مي كنند. درعوض گواهينامه هاي صادره آنها اعتبار جهاني داشته ودر همه كشور ها معتبر مي باشد. CB هایی نیز مشغول به فعالیت هستند که اعتبار IAF راندارند وبمراتب سختگیری کمتری درخصوص صدور گواهینامه ایزو ازخود نشان می دهند. درست است که این گواهینامه های ایزو اعتبار کمتری دارند اما دربرخي شرايط كه متقاضيان تمايلي به اخذ ايزو وپياده سازي كامل استاندارد هاي آنها ندارند، می توان ازآنها استفاده کرد ودرصورت لزوم بعد ازمدتی گواهی ایزو خودرابه ایزو های معتبر تبدیل کرد که البته این امر مستلزم پرداخت اختلاف هزینه ها می باشد. بعنوان مثال براي شركتهاي تازه تاسيس كه توانايي پرداخت مبالغ بالاي اجراي الزامات ايزو راندارند، اين مراجع راهكار بسيار خوبي براي آنها بوده ومي توانند ازاين راهكار بطور موقت استفاده نمايند. بهرحال متقاضيان مرجع صادر كننده گواهينامه ايزو رامتناسب با شرايط سازمان خودانتخاب مي كنند.

در حالت معمول دريافت گواهینامه ایزو مستلزم زمان زیادی می باشد. دریافت گواهی ایزو شامل سلسله مراحلي است که باید تمامی آنها را بادقت انجام داد. شروع کار تکمیل فرم درخواست متقاضی می باشد. بعد از تایید فرم درخواست توسط صادر كننده، قرارداد بین شرکت متقاضی ومرجع صادر کننده گواهینامه ایزو منعقد مي شود وپس ازآن، جلسات بررسی موضع سازمان، بر اساس استاندارد های ایزو برگزار خواهد شد. این جلسات برای تدوین چگونگی ارائه مستندات ایزو دائر می گردد. پس ازآن قدم بعدي پیاده سازی مستندات تدوین شده وطرح های تهیه شده می باشد. این پیاده سازی بسیار زمان بر مي باشد. یکی ازعوامل زمان گیر بودن اجرای مصوبات استاندارد ایزو، تدريس کارکنان و پرسنل مجموعه، درخصوص دستورالعمل های گواهی ایزو می باشد. درنهايت مميزي توسط مرجع صادر كننده صورت مي گيرد وچنانچه ايراد عمده اي درپياده سازي مشاهده نگردد، گواهينامه ايزو را دريافت مي كنند.

 

چگونگي دريافت گواهي ايزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

 

 

 

فهرست