چگونه میتوان HACCP هسپ گرفت؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. چگونه میتوان HACCP هسپ گرفت؟

چگونه میتوان HACCP هسپ گرفت؟

چگونه میتوان HACCP هسپ گرفت؟

گواهینامه HACCP از کشور آمریکا است و در ابتدا در آمریکا جمع آوری و تنظیم شده است ولی به علت اینکه در سیستم مدیریت ایمنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است اکثر کشورها تمایل دارند این گواهینامه بین المللی را در سازمانها و شرکتهای خود پیاده سازی کنند. البته برای تکمیل کردن و همچنین اثربخشی  و کفایت طرح HACCP هسپ استاندارد بین المللی ایزو 22000 و ایزو 9001 را به همراه آن تدوین نموده اند.

گواهینامه HACCP به ما کمک میکند که نقاط بحرانی سازمان ها و شرکتهایی که در حوزه صنایع غذایی فعال هستند، پیاده کرده و محصول ایمن تری تولید نمایند.

HACCP هسپ از طریق یک سلسله بازدیدهای دوره ای نقاط کنترل بحرانی سازمان را یافته و به آن مجموعه کمک مینماید که محصولات سالمتری را در اختیار مشتریان خود قرار دهد.

برای اقدام به اخذ و پیاده سازی گواهینامه HACCP هسپ لازم است که سازمان ها و نهادها یک تیم ایمنی غذا تشکیل دهند که صلاحیت و کفایت لازم را در حوزه فعالیت خود داشته باشند تیم ایمنی مواد غذایی باید شامل مدیر کارخانه، مسئول فنی کارخانه و مدیر تولید باشد و باید تجربه کافی در زمینه توسعه و استقرار سیستم ایمنی مواد غذایی را دارا میباشند.

مدیر تیم ایمنی مواد غذایی موظف است که طرح HACCP هسپ رادر کارخانه پیاده سازی نماید به منظور این امر باید مدیر تیم ایمنی تجربه کافی در ارزیابی تجزیه و تحلیل  نقاط کنترل بحرانی سازمان را داشته باشد و مدارک و اسناد آن را نگهداری کرده و در فواصل زمانی مرتب بازنگری نموده و تغییرات ایجاد شده در شرکت به اطلاع مدیر ارشد کارخانه رساند تا در کلیه سالنها و بخشهای مختلف کارخانه اعمال نماید.

HACCP یک گواهینامه مرجع است که تمام کارخانجات چه در حوزه مواد غذایی و چه در حوزه های دیگر قابلیت آن را دارد که پیاده سازی شود فقط مستلزم آن است که تمامی الزامات و قوانین مربوطه گواهینامه HACCP  هسپ را رعایت نماید و این تنها در صورتی امکان پذیر است که فردی که در این زمینه دوره ها و آموزش های لازم را گذرانده به عنوان مدیر تیم ایمنی غذذا تعیین گردد.

هدف از اخذ و پیاده سازی HACCP تولید کردن محصولی ایمن تر و سالم تر میباشد و یک امتیازی برای سازمان محسوب میشود همچنین هدف از تدوین این گواهینامه ایجاد روند مناسب برای جمع آوری اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل خطر به منظور ایمنی مواد غذایی میباشد.

 

دامنه کاربرد

شامل کلیه محصولات، فرآیندها و خطرات ایمنی مواد غذایی در سازمان میباشد.

 

تیم ایمنی مواد غذایی

افراد متشکل از تیم ایمنی مواد غذایی شامل افراد با تجربه و دانش چند جانبه ای در زمینه توسعه و استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی میباشد همچنین تیم ایمنی مواد غذایی باید شامل یک مدیر تیم ایمنی باشد که کلیه مستندات مربوط به ایزو 22000 را تایید نماید لازم به ذکر است که افراد تیم ایمنی مواد غذایی باید صلاحیت لازم در عضو تیم ایمنی مواد غذایی را دارا باشند .

 

اقدام اصلاحی

اگر نتایج پایش نشان دهد که یک نقطه کنترل بحرانی تحت کنترل نباشد اقدامی باید انجام گیرد که به آن اقدام اصلاحی میگویند.

 

صحه گذاری

شواهدی دال بر کسب سیستم ایمنی مواد غذایی که از طرح HACCP مدیریت مینماید و کفایت و اثربخشی لازم را دارا میباشند را صحه گذاری میگویند.

مواد متشکله، مواد خام و کلیه مواد در تماس با محصول که در جهت تجزیه و تحلیل خطر  مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرند در فرم توصیف مواد ورودی ثبت میگردد و مسئول فنی کارخانه باید سوابق و مدارک موجود را درج و نگهداری نماید همچنین محصول مورد نظر نیز که از لحاظ تجزیه و تحلیل خطر مورد ارزیابی قرار میگیرد در فرم توصیف محصول نهاییذکر میشود و سوابق نگهداری شده و در صورت لزوم بازنگری میشود.

گواهینامه HACCP همانطور که گفته شد یک گواهینامه بین المللی مربوط به کشور آمریکا میباشد که در ابتدا در این کشور تدوین شده است ولی به جهت تکمیل کردن HACCP در کنار آ« گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو 22000 مدون شده است.

 

خطر

شرایطی که توان بالقوه آن راداشته باشد که خطری برای مصرف کننده دارد که شامل منجر به مرگ شدن، بستری شدن، عدم حضور در کار و ایجاد حساسیت میکند را دربرگیرد.

 

ایمنی مواد غذایی

اطمینان از اینکه یک ماده غذایی از هنگام آماده سازی تا فرآوری شدن محصول مطابق معیارهای پذیرش موردنظر مربوطه با آن باشد.

 

پایش

انجام یک سلسله مشاهدات و بازدیدها و اندازه گیری ها برای ایمنی مواد غذایی محصول موردنظر است را دربرگرفته است.

 

 اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

فهرست