نحوه اخذ ایزو فوری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نحوه اخذ ایزو فوری

 

 

 

نحوه اخذ ایزو فوری

اخذ ایزو فوری بواسطه نیاز پیمانکاران متقاضیان زیادی درکشورمان داردحتی تقاضای گواهینامه ایزو ازطرف شرکتهای همسایه باب شدست. امروزه به دلیل پیشرفت درارتباطات و وجود سیستمهای IT ارتباطی قوی و مدون بین CB هاو متقاضیان گواهینامه ایزو بوجود آمدست و همین امر باعث بالا رفتن سرعت کار و اخذ گواهینامه ایزو بصورت فوری شدست.

نحوه دریافت و اخذ گواهی ایزو چگونه است؟ آیا دریافت انواع گواهینامه های ایزو بصورت فوری امکان پذیرست؟ وآیا دریافت گواهینامه ایزو فوری و ارزان هست؟

باتوجه بسؤالات بالاکه ذهن اکثرشما متقاضیان گواهینامه ایزو رامشغول کردست متن زیررا تنظیم کرده ایدتا مرکز ما کاملتر و بهتر بتواندبه شما متقاضیان محترم اخذ ایزو ISO  فوری ارائه خدمات کند. دریافت گواهینامه ایزو بصورت فوری نیزبرای مجموعه و هم بابت شخص امکان پذیر میباشد. شما متقاضی محترم اخذ گواهینامه ایزو بصورت فوری بعداز برقراری تماس بامرکز مشاوره مانیاز و درخواست خودرا مطرح میفرمایید وشما باکمک مشاوران و کارشناسان مرکز وبا توجه نیاز و تناسب  فرآیندهای مجموعه و باتوجه بهدف شمااز اخذ گواهینامه نوع استاندارد خودرا انتخاب میفرمایید. بعداز انتخاب نوع گواهینامه ایزو‌ ، بازهم باتوجه بعلم و آگاهی مدیر مجموعه ازطریق مراجع صدور و باکمک کارشناسان مرکز مشاوره مرجع ثبت و صدور گواهینامه راانتخاب میفرمایید. درباره اخذ گواهینامه ایزو بصورت فوری بعلت اینکه ازطریق مستندات آماده جهت اخذ ایزو استفاده میشود و مراحل طراحی، اجرا و پیاده سازی انجام نمیگیرد بایدبه سراغ مراجع ثبت و صدور خصوصی برویم واز مراجع دولتی نمیتوانیم بصورت فوری گواهینامه ISO اخذ کنیم. دریافت اکثر گواهینامه ایزو بصورت فوری امکان پذیرست. شما متقاضی محترم گواهینامه ایزو حواستان باشدکه بابهانه اخذ فوری گواهینامه ایزو دردام کلاهبرداران و شیادان مراکز ایزو نیافتید و هزینه های سنگین و گزاف پرداخت نکنید چراکه اخذ گواهینامه های فوری ایزو توسط مراجع خصوصی انجام میشودکه داخلی هستند و بعلت ملزم نبودن برعایت قوانین بین‌المللی مراحل سخت و طولانی اخذ ایزو رانمیخواهند انجام دهند طبیعتاً زمان اخذ گواهینامه کوتاهتر ودر نتیجه هزینه دریافت گواهینامه ایزو کمتر خواهد بود.پس میتوانیم بگوییم اخذ گواهینامه ایزو بصورت فوری بدلیل ارزان بودنش مورد پسند و توجه همگان قرار گرفته ست و البته آماده شدن سریع و فوری ایزو بخاطر حذف و نبود پیاده سازی میباشد. گواهینامه های ایزو فوری ازسطح اعتبار کمتری نسبت بنمونه گواهینامه بین المللی برخوردارندولی این بدان معنا نیست گواهینامه هاکه مااز مراجع خصوصی صادر میکنیم بدون اعتبار باشند بلکه باتوجه نیاز و درخواست متقاضی درزیربدان اشاره میکنیم اعتبار داخلی لازم رادارند و قابلیت استعلام ازطرف مرکز اعتبار دهنده رادارند.

دلایل اخذ ایزو فوری : شرکت درون مناقصات و کنار زدن رقبا ، ارائه محصولات و خدمات درداخل کشور و جلب رضایت مشتری و برند‌ سازی ، وقت نداشتن و داشتن زمان کوتاه بابت اجرای فرآیندهای درحال اجرا درمجموعه ، صرفه جویی دروقت و استفاده مفید ازوقت. آماده شدن مرحله اجرای طرحهای بین‌المللی بعدی و استقرار سیستم مدیریتی قوی درمجموعه
اولین و مهمترین اخذ گواهینامه ایزو منباب مدیران و‌کارفرمایان سازمانها، شرکتها ،کارخانه داران و… دریافت گواهینامه ایزو  ۹۰۰۱( سیستم مدیریت کیفیت ) میباشد.سیستم مدیریت کیفیت بسازمانها و شرکتها کمک میکندتا عملکرد خودرا بهبود بخشند و مبنایی منطقی بابت توسعه پایدار درمجموعه رافراهم نمایند.
اکثر متقاضیان گواهینامه ایزو ISO تمایل دارند درکمترین زمان و باکمترین هزینه و درگیری و حذف مراحل پیاده سازی ایزو گواهینامه ایزو دریافت کنندولی دراین میان متقاضیانی نیزهستندکه علاقه زیادبرای طراحی، مستندسازی و پیاده سازی و اجرای الزامات ایزو نشان میدهند وبه دنبال کارشناسان و مشاوران مجرب و کاربلد ایزو هستند. مرکز مااین افتخار راداردکه باتوجه درخواست و تقاضای شما متقاضیان محترم وبه خاطر ارتباط قوی بااکثر مراجع گواهینامه ایزو دارد میتواند هرمدل وهر نوع گواهینامه ای رابرای شما مشتریان ارجمند آماده نماید. میزان سطح توقعات متقاضیان گواهینامه ایزو ، میزان سطح سخت گیری مراجع صدور گواهینامه ایزو ، میزان سطح همکاری پرسنل و کارکنان مجموعه ، میزان همکاری مدیریت مجموعه متقاضی و میزان علم و دانش و تخصص فنی مشاوران مرکز مشاوره ویکسری عوامل دیگر برروی اخذ گواهینامه ایزو بسیار اثر گذار هستند.

 

 

 

فهرست