مشاور HSE-MS

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مشاور HSE-MS

 

مشاور HSE-MS

مشاور HSE-MS باید فردی آگاه درزمینه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم مدیریت زیست محیطی باشد. وقتی بطور کامل و دقیق بتواند تمام مزایا و فایده های پیاده سازی سیستم مدیریتی اچ اس ای رابیان کند متقاضی بااعتماد بیشتری جلب کار میشود و قطعا نتیجه ای خوب حاصل خواهد شد. شاید ازخود بپرسیدکه مقوله بهداشت و ایمنی درشغل و حفظ و نگهداری ازمحیط زیست همان ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ هستند. بله درست است اخذ دو گواهی فوق همان HSE_MS ایجاد شده است. یعنی هر وقت ارگانی، مؤسسه یا کارخانه داری بطور همزمان دو گواهی ایزو ۱۴۰۰۱ (سیستم مدیریت زیست محیطی ) ایزو ۴۵۰۰۱ (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) رابگیرد درواقع گفته میشود سازمان دارای مدرک HSE_MS شده و این یعنی سازمان موارد ایمنی را رعایت کرده است.

 

دانش مشاور HSE

مشاور HSE میداندکه گواهی ایزو ۱۴۰۰۱ یک استاندارد بین المللیست و الزاماتی رابرای مجموعه های تولیدی و خدماتی که فعالیتها و فرآیندهای درحال اجرایشان ایجاد دود،گازهای سمی و پسماند صنعتی و غیره دارد و اثرات مخربی برمحیط زیست میگذارند راوضع میکندتا بااجرای الزامات و قوانین درراستای عدم تخریب و حفظ محیط زیست موظف باشند. همچنین درمورد گواهی ایزو ۴۵۰۰۱ راهنمایی میکند و میداندکه یک سیستم مدیریتی و بهداشت شغلی است و قابلیت سازگاری و یکپارچگی باسایر استانداردهای مدیریتی همانند ایزو ۱۴۰۰۱ و ۹۰۰۱ دارد. استانداردی مبتنی برشناسایی و ارزیابی و کنترل ریسک است و یک رویکرد پیشگیرانه بوده و باعث اطمینان مدیریت ازایمن بودن فرآیندها و فعالیتهای سازمان میشود. حال باتوضیح درباره اصول کار هردو استاندارد نتیجه میگیریم که گواهی HSE هم یعنی رعایت اصول قواعد هردو گواهی.

 

دریافت گواهی HSE

مشاور HSE دو حالت راجهت اخذ استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی و حفظ محیط زیست برای مشتری بیان میکند یا دریافت گواهینامه اچ اس ای یا دریافت دو گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ یعنی همان HSE_MS . فرد راهنما باید بسیارصادق، متعهد و کاردان باشد و اگر مجموعه ای درخواست گواهینامه اچ اس ای کرد حتما بایداز او سؤال کند چه گواهینامه هایی تابه حال دریافت کرده و بامشاوره درست و صحیح اگر دو گواهی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم مدیریت زیست محیطی رادارد اورا دچار هزینه های بیهوده و گزاف نکنیم ولی اگر هیچ کدام مدارک رانداشت گواهینامه مورد نظرش یعنی همان اچ اس ای رابرایش دریافت نماییم. مدرک HSE بعلت کامل بودن متن استانداردش مورد تأیید سازمان استاندارد جهانی قرار دارد.

 

مراحل اخذ HSE

مشاور HSE با آگاهی کامل ازتمام مراحل، چگونگی اخذ رابدین صورت شرح مینماید: مرحله اول تکمیل فرم درخواست مدرک اچ اس ای . دوم، تعیین مرجع صادرکننده گواهینامه البته باتوجه و متناسب بانیاز واقعی مجموعه ها. سوم، طراحی، مستندسازی و اجرا و پیاده سازی مستندات و انجام فرآیندهای الزامی باتوجه به سطح سختگیری، اصول و قوانین مرجع صادر کننده. چهارم، انجام ممیزی و بررسی عدم تطابق ها و اصلاح آنها و انجام اقدامات پیشگیرانه و درنهایت باتأیید کارشناس گواهینامه او اس ای صادر میگردد. شرکتهای متقاضی باتوجه بنوع فعالیت و بودجه مجموعه مراجع صادر کننده راانتخاب مینمایند. مراکز ثبت و صدور گواهی اچ اس ای همان مراکز ثبت و صدور گواهی ISO هستند و اصطلاحا CB نام دارند. هر CB تحت یک مرکزی بنام AB اعتبار دهی میشود. AB ها دو دسته میشوند. AB های رسمی و دولتی و AB های خصوصی و غیر دولتی. AB های رسمی عضو انجمن بین المللی IAF هستند و اعتبار دهی میشوند. پس متقاضی می‌تواند یکی ازدو مرجع را انتخاب کند یکی عضو انجمن IAF و دارای سطح اعتبار بالا و بین المللی و جهت تجارت و ارائه کاربه کارفرمایان سخت گیرکه حتی بعد ازاخذ گواهی خواهان اجرای طرح HSE PLAN نیز می‌باشند. دیگری غیر IAF دار و دارای سطح اعتبار پایین و بیشتربرای مقاصد داخلی همچون شرکت درمناقصاتی که کارفرما سخت گیری خاصی و یاآگاهی ازنوع مرجع ندارد استفاده میشود.

 

مشاور HSE مرکز سیستم کاران فردی بادانش و سطح آگاهی بالا می‌باشد و بعلت آموزش دیدن اصول و قواعدی ازطرف مدیریت مرکز مشاوره و اطلاع رسانی میداندکه اولین قدم درست یک مشاور داشتن صبر و حوصله و قرار دادن نیاز متقاضی درسرلوحه تمام امورش میباشد. وقتی شما متقاضی محترم بامرکز ارتباط تلفنی برقرار می‌کنید حق دارید نسبت بتمام قواعد و قوانین آگاه شوید و بدون داشتن هیچ نقطه مبهمی کار گرفتن مدرک اچ اس ای رادنبال کنید. مشتری مداری یکی ازاهداف بلند مدت مدیریت و کارکنان و پرسنل مراکز مشاوره میباشد. هدف ما جلب رضایت شماست.

 

مشاور HSE صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

 

 

 

فهرست