مرجع اخذ و صدور انواع گواهی ایزو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مرجع اخذ و صدور انواع گواهی ایزو

 ISO exporting companies

مرجع اخذ و صدور انواع گواهی ایزو

مرجع اخذ و صدور انواع و اقسام گواهی ISO اولین و مهمترین پرسش مطرح شده برای متقاضیان اخذ ایزو هست و متقاضیان اخذ گواهی ایزو با آن سوال روبرو هستند و این هم به آن دلیل هست که مبحث ایزو برایشان ناشناخته هست و به همین جهت با این سوال روبرو خواهند شد که چگونه و چطور بایستی گواهی ایزو بگیرند. از طریق کدام مرجع و نهاد بایستی جهت اخذ و صدور ایزو اقدام کنند؟ برای اخذ و صدور ایزو مغازه و شرکت مشخص و معینی تعریف نشده و جایی نیست که متقاضیان اخذ ایزو بروند و از آنجا و آن مرکز گواهی ایزو بگیرند پس قطعا با وجود علم و تکنولوژی امروزه درون فضاهای مجازی و خصوصا گوگل به دنبال مراکز و مراجع اخذ ایزو می روند. و به دنبال همین سرچ و جستجو با بسیاری مراکز و مراجع برمیخورند که شاید هیچ اصالتی ندارند. اینگونه مراکز و مراجع ثبت و صدور و اخذ ایزو با دادن پول به گوگل و با ساخت اسمهای دهن پر کن و حتی با سوء استفاده از نام برندهای معتبر و پس و پیش کردن حروف و اضافه کردن پسوند و پیشوندهای مختلف خود را جزو اولین گوگل و صفحه اول بالا میاورند و اقدام به ثبت و صدور انواع گواهی ایزو می کنند که هیچ نوع اعتباری ندارد. به همین جهت شرکتهای متقاضی اخذ ایزو و متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو بایستی با اطلاعات کافی جهت اخذ و دریافت گواهی ایزو اقدام نمایند. پس بایستی بدانند که گواهینامه ایزو اصیل دارای چه شرایطی هست و مراجع معتبر ایزو کدامند و چه خصوصیاتی مشخص کننده گواهی ایزو معتبر و اصیل هست. در ذیل جهت آشنایی متقاضیان با مبحث ایزو و مراجع اخذ ایزو به چند مبحث می پردازیم تا نهایتا خصوصیات مرجع اخذ و صدور انواع گواهی ایزو را بیان کنیم.

 

مراجع اخذ ایزو و دستيابي به علائم بين المللي ایزو مزاياي زيادي دارد. ازطرفي پياده سازي استانداردهای جهاني موجب پيشبرد اهداف تجاري بوده و از طرف ديگر اعتبار توليد كننده ها ومحصولات راافزايش مي دهد. بطور كلي مشتريان ومصرف كننده ها به كالا هايي كه حاوي علامت هاي استاندارد ميباشند، بيشتر توجه ميكنند. بنابراين برخي شركتها براي جلب اعتماد مشتريان خود، ازاين نشانها بهره ميبرند. شركت آيزو شاخص هاي صنعتي رابراي بهبود روابط تجاري معين كرده وبدين ترتيب مقياس واحدي جهت انجام بهتر وصحيح فعاليت هاي شغلي، مشخص كرده اند. اين سازمان انجمن IAF رابنا كرده تا مسئول معرفي نمايندگان ISO دركشورهاي مختلف باشند و درانتشار وهماهنگي مصوبات كمك موثري خواهند بود. اين نمايندگان را ACRIDATE BODY يا AB مي گويندكه يكي ازوظايفشان، اعتبار دهي به مراجع صادر كننده گواهينامه ها دركشور خودشان ميباشد. اين صادر كنندگان را CERTIFI BODY يا CB مينامند. تعداد CB ها دركشور ما بسيار است اما تنها يك AB اينجا معين شده كه نامش NACI ميباشد. بطور كل اين CB ها تحت نظارت انجمن IAF هستند ومداركشان ازاعتبار بالايي برخوردار است. بهمين دليل دقت وسخت گيري زيادي دراجراي استانداردها اعمال ميكنند. ازآنجائي كه پياده سازي دستورالعمل هاي ايزو، نيازمند فراهم كردن بستر مربوط به آن بوده وفرايندهاي بسياري رامي طلبد، بطور حتم هزينه هاي فراواني راشامل خواهد شد. بغير ازاين مخارج، مدت زمان مشخصي هم براي برپايي استانداردها نياز است كه همه موجب شده بعضي متقاضيان اظهار نارضايتي كنند. برخي ازشركتها نشان ايزو راتنها براي تبليغات درخواست ميكنند وبدلايل مذكور، قصد اجراي مصوباتش راندارند. تعدادي ازدرخواست كننده ها نيز، توان مالي خوبي نداشته واز پياده سازي استاندارد ها صرف نظر مينمايند. اما اين متقاضيان چگونه ميتوانند گواهينامه مورد نظر خودرا بدون برپايي الزاماتش بدست آورند؟ دركشور ما تعدادي ازصادر كنندگان تحت نظارت انجمن IAF نبوده وبطور مستقل فعاليت مي كنند. البته مداركشان چندان اعتبار بالايي نداشته وتنها درايران وبرخي كشورهاي همسايه قابل قبول ميباشد اما، ازآنجاكه نظارتي براين مراجع صورت نمي گيرد، سخت گيري چنداني درپياده سازي مستندات اعمال نكرده وتحت شرايط آسان تري گواهي ايزو راصادر مي نمايند. متقاضيان بسياري ازاين مراجع درخواست گواهي ميكنندكه يكي ازآنها پيمانكاراني استكه بخاطر ضوابطي كه كارفرمايانشان براي ورود بمناقصات قرار داده اند، ميبايست گواهينامه مشخصي رادريافت نمايندكه اين مسئله مستلزم صرف زمان بسياري بوده وبطور حتم مناقصه راازدست خواهند داد. ازاينرو وجود اين مراجع ميتواند مانع آنها رارفع كرده وپس ازمدتي باخيالي آسوده اقدام به اخذ مدرك آيزو نمايندكه البته لازم بذكر است، اين شركتها ملزم به پرداخت كامل هزينه ها نبوده وتنها اختلاف آنرا پرداخت خواهند كرد.بنابراين گواهينامه خود راارتقاء داده ومبتوانند حتي براي صادرات نيز ازآن استفاده كنند.

 

انواع ایزو

انواع ایزو

مراجع اخذ و صدور ایزو جهت صنایع استاندارد هاي بسياري رامعين كرده است.

سيستم مديريت كيفيت ( ISO 9001 ) ازشناخته شده ترين آنها مي باشدكه دستورالعمل هايش بمنظور بهبود كيفيت كالا ها وخدمات معين شده است.

سيستم مديريت ايمني وبهداشت ( ISO 45001 ) يكي ديگر ازآيزو هاو بسيار پرمصرف است كه الزاماتش جهت بالا بردن سطح امنيت وسلامتي كاركنان ومحيط كاري شكل گرفته واجرايشان باعث كاهش خطرات وحوادث شغلي ونيز ايجاد محل امن كاري ميشودكه براي پرسنل مجموعه اهميت ويژه اي داشته وانگيزه آنها راافزايش خواهد داد.

سيستم مديريت زيست محيطي ( ISO 14001 ) هم ازاستانداردهاي پركاربرد وعمومي است كه درخوزه هاي مختلف شغلي مورد بهره وري قرار ميگيرد ومستداتش بمنظور توجه بيشتر بمنابع طبيعي تهيه شده وبرپايي آنها موجب كاهش عوارض وآلودگيهاي زيست محيطي خواهد شد. اينگونه گواهينامه ها، مورد درخواست شركتهاي بسياري ميباشد، برخي ازآنها براي تبليغات بدنبال كسب ايزو هستند، بنابراين تفاوتي ندارد كه ازچه نوع استانداردي استفاده كنند،‌ اين امر موجب شده ايزو هاي عمومي رابكار برند. بسياري ازكارفرمايان ومناقصه گذاران نيز، شرط ورود به مناقصات را اغلب اخذ اين گواهينامه ها قرار ميدهند.

سيستم مديريت ايمني غذايي ( ISO 22000 ) ازاين قبيل بشمار مي رودكه جهت فعاليت هاي مربوط به صنايع غذايي كاربرد دارد ونمي توان آنرا درصنعت ديگري همچون ماشين سازي بكار برد.

سيستم مديريت انرژي ( ISO 50001 ) يكي ديگر  ازاين دسته محسوب ميشودكه براي صنعتهاي بخصوص، وبمنظور بهبود مصرف بهينه انرژي معين شده است.

سيستم مديريت اطلاعات ( ISO 27001 ) هم بخاطر امنيت اطلاعات حساس ديجيتالي تعيين شده است وجزء ايزوهاي تخصصي بشمار ميايد.

مراجع ایزو تمامي دستورالعمل ها ومستندات رابمنظور انجام درست وصحيح فرايندهاي شغلي تهيه كرده كه درنهايت منجر به توسعه روابط وجامعه تجاري خواهد شد.

مرکز سیستم کاران با آگاهی کامل از مراجع معتبر اخذ و صدور انواع گواهی ایزو و با حضور مشاورین خبره در خدمت متقاضیان محترم می باشد. تنها با یک تماس از خدمات مشاوره رایگان مرکز سیستم کاران و بسیاری خدمات رایگان دیگر بهره مند شوید و با کمترین هزینه و کوتاهترین زمان متناسب نیاز خود به گواهی ایزو مد نظرتان برسید.

 

مرجع اخذ و صدور انواع گواهی ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

فهرست