مراحل صدور گواهینامه ایزو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مراحل صدور گواهینامه ایزو

 

مراحل صدور گواهینامه ایزو

مراحل صدور گواهینامه ایزو

مراجع صادرکننده گواهی ایزو برای شرکت ها و سازمان هایی که برای دریافت گواهی ایزو متقاضی هستند برای مدیر و مدیران ارشد و همچنین کارکنان شرکت ها و ماموریت هایی که باید در زمینه کاری داشته باشند ضوابط و قوانینی در نظر گرفته اند که برای صدور گواهی ایزو لازم است هر شرکت متقاضی به آن ضوابط عمل کنند.

1-یکی از ضوابطی که شرکت های صادرکننده برای متقاضیان دریافت گواهی ایزو در نظر گرفته اند برای مدیر و مدیران ارشد است که برای آنها جلسات یرا برگزار می کنند که مدیر و مدیران ارشد باید حضور به عمل بیاورند تا توجیه کامل شوند که این جلسات برای مدیران ضروری است که باعث آگاهی و افزایش دانش آنها می شود به طریق اولی، آگاهی و اطلاعات مدیر  و مدیران ارشد باعث ارتقای تولیدات شرکت خواهد شد. اما در صورتی که مدیر و مدیران ارشد در جلسات شرکت نکنند باعث کبود آگاهی و دانش آنها می شود که باعث بازدهی کم  شرکت در تولید محصولات با کیفیت و مرغوب و همچینن عملکرد ضعیف کارکنان شرکت می شود که این کار به نوبه خود باعث کنار رفتن شرکت در بازار کار خواهد بود .

2-شرط دوم برای صدور گواهی ایزو توسط مرجع صادرکننده گواهی ایزو، دادن طرح  و نقشه کامل و جامع برای استاندارد سازی سیستم مدیریت شرکت و موسسات متقاضی گواهی ایزو هستند و همچنین برای كیفیت موسسات و شرکت های متقاضی لازم و ضروری است.  در این مرحله کارکنان وظیفه و مسئولیت خود را متوجه می شوند و توجیه می شوند که باید چه فعالیت ها و چه وظایفی را باید برعهده بگیرند و انجام وظیفه کنند.

 
3-شرط سوم این است که جلسات عمومی و تخصصی در زمان های متعدد برای مسئولان شرکت و سازمان های متقاضی گواهی ایزو برگزار می شود که باید حضور به عمل بیاورند. جلسات عمومی به صورت کنفرانس ها، همایش ها برگزاری می شود تا بتوانند از این جلسات به نحو احسن استفاده کنند و مورد کاربرد قرار دهند. و جلسات خصوصی در زمان های خاص بریا مسئولان و مدیران شرکت ها مشخص می شود که باید حضور به عمل بیاورند.

4-شرط چهارم  این است که مرجع صادرکننده گواهی ایزو اهداف شرکت ها و سازمان های متقاضی را مشخص م یکنند و اهداف هر شرکتی را جداگانه و به صورت مجزا تفکیک می کنند و همچنین ماموریت و وظایفی که باید کارکنان  و افراد ی که در شرکت حضور دارند در حیطه کاری خود انجام دهند مشخص می کنند و آنها را توجیه می کنند.

5-شرط پنجم برای صادرکردن گواهی ایزو در مورد اجرای راهکارها و وظایفی که برای رسیدن به هدف منظور هست می باشد. در این قسمت مشخص می شود که وظیفه اجرای راهکارها بر عهده چه کسی است. وظیفه اجرا برعهده مدیر ارشد یا نماینده او هست که باید قوانین و ضوابط را در سطوح مختلف شرکت به اجرا در بیاورد و همچنین بر فعالیت کارکنان موسسه و شرکت نظارت جدی و اساسی داشته باشند و از وظیفه خود شانه خالی نکنند.
6-شرط ششم  در مورد تحلیل و بررسی فرآیندها و ممیزاتی است که لازمه شرکت و برای ارتقا و پیشرفت شرکت و پیشرفت کارکنان لازم است می باشد. بررسی فرآیندها بر عهده مدیر و مدیران ارشد است. مدیر یا مدیران ارشد باید در زمینه بررسی، اگر موانعی برای پیشرفت و ارتقا وجود داشت آنها را رفع نمایند و راه را برای رسیدن به هدف و ارتقای شرکت باز کنند و همچنین کارکنان بایدفعالیت خود را به نحو احسن انجام دهند و اگر نقص و موانعی به وجود آمد اعلام کنند تا در جهت رفع آن مدیران اقدام کنند و مشکلی پیش نیاید.

7-شرط هفتم در مورد برگزاری جسله ممیزی اصلی سازمان است که این قسمت، قسمت پایانی و آخر می باشد.
در این قسمت مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو بعد از درخواست شرکت یا موسسه گواهی ایزو زمان خاصی را برای جلسه خصوصی معین می کند تا شرکت و سازمان متقاضی حضور به عمل بیاورد و با مسئولان مراجع صادرکننده گواهی ایزو در مورد دریافت ایزو، راهکارها، مراحل اجرایی گواهی ایزو صحبت ها و مشورت های لازم را داشته باشند و بعد از اینکه مشورت ها انجام شد و شرکت و سازمان متقاضی موارد گفته شده در جلسه را کاملا متوجه شد و خود را ملزم به رعایت آن کرد و شرکت صادرکننده گواهی ایزو رضایت خود را از شرکت متقاضی به دست آَورد گواهی ایزو را برای آن شرکت صادر می کند و شرکت متقاضی گواهی ایزو را دریافت و اخذ می کند و کار و فعالیت خود را شروع می کند.

 

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

 

 

فهرست