لیست شرکتهای CB در ایران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. لیست شرکتهای CB در ایران

 لیست شرکتهای CB در ایزان

لیست شرکتهای CB در ایران

لیست شرکتهای CB در ایران درابتدا مستلزم اینست بدانیم مراجع صادر کننده ایزو کدامند واینکه اصلا لیستی بدین عنوان وجود ندارد واین تنها یک اصطلاح هست و کاربران بااین اصطلاح بدنبال سازمانهایی هستندکه ازطریق آنها بتوانند گواهی ایزو بگیرند و البته درون فضاهای مجازی جستجو میکنند یااینکه ازطریق سازمانهایی اطلاعات کسب میکنندکه قبلا ایزو گرفته اند. درون فضاهای مجازی ویا گوگل باعناوین مختلفی سرچ میکنند مثلااینکه ازکجا ایزو بگیریم؟ یاهمین لیست شرکتهای CB ایران و دیگر عناوین.

لیست شرکتهای CB در ایران مستلزم اینست بدانیم هدفمان ازاینکه میخواهیم گواهی ایزو دریافت کنیم چیست زیراکه نوع گواهی ایزو راشرایط مالی و اقتصادی و هدف دریافت و بازده زمانی درخواستی تعیین میکند مثلا شرکتی میخواهد هرچه سریعتربه گواهی ایزو برسد ویا باکمترین هزینه میخواهد گواهی ایزو رادریافت کند بایستی ازطریق مراجع و نهادها و سازمانها و شرکتهای CB غیر IAF اقدام کند. اینگونه شرکتهااغلب ازمیان شرکتهایی هستندکه جهت مناقصات بنابر صلاحدید کارفرمای مناقصه گزار گواهینامه ایزو بگیردکه اغلب هم فرقی نمیکند ازکدام نوع ایزو باشد و درموارد نادر مناقصه گزار ممکنست درخواست ایزو دارای اعتبار IAF کندکه دراین مواقع امکان دریافت ایزو فوری و ارزان غیرممکنه. درخصوص صادران نبزباید شرکتها ازنوع IAF گواهی ایزو دریافت کنند و ارطریق CB های تحت اعتبار AB (های) IAF اقدام کندبه دریافت ایزو وجهت شناختشان بایدکه وارد سایت  ، جهت مقاصد دیگر شرکتها میتواننداز نوع غیر IAF دریافت کنند وباید درباره نحوه رجیستری اینگونه گواهی ایزو مطمئن شوند زیراکه تعداد زیادی CB هستندکه گواهینامه ایزو صادر میکنند و برتعدادشان روزبروز افزوده میشود و چون نهادی برآنها نظارت نمیکند یکسری شرکتهای تقلبی دراین میان ساخته شده اندکه گواهینامه تقلبی صادر میکنند و چنان بامهارت اینکار راانجام میدهندکه تشخیص تقلبی بودنشان غیر ممکن میشود.

لیست شرکتهای CB بااین تفاسیر دو دسته میشوندیا IAF ویا غیر IAF . مراجع صادر کننده ایزو ویا همان CB تحن نظارت نهادی باعنوان AB فعالیت میکند و اعتبار میگیرد و درنهایت درراسشان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان IAF قرار دارد و گواهی ایزو صادره زیر نظراین نهاد دارای بالاترین سطح اعتبارست و دارای بالاترین سطح اعتبار جهانی هستند. یکسری CB و AB درون ایران ساخته شدند و دیگر IAF وجود ندارد و بدانها غیر IAF میگویند.

لیست شرکتهای CB در ایران بدلیل ناشناخته بودن سازمانها رامجبور میکنندتا ازطریق فضای مجازی بخصوص گوگل جستجو کنند و فقط تاکید میشود مراقب نهادهایی باشندکه گواهینامه تقلبی صادر میکند و چنان باتبحر و بامهارت فتوشاپ شده اند که نمیتوان تقلبی بودنشان رافهمید و تشخیص داد و بایستی قبل هرچیز ازنوع رجیستری و استعلام گواهی نامه ایزو درخواستی و دریافتی خودشان مطمئن شوند.
لیست شرکتهای CB ایرانی ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.

 

 

 

فهرست