لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران همان مراجع صادر کننده ایزو هستند و اصطلاح لیست تنها یک اصطلاح هست و اصلا اینچنین لیستی وجود ندارد. شرکتها زمانیکه میخواهند گواهی ایزو بگیرند بدلیل اینکه درباره گواهی ایزو و مراجع ایزو اطلاعی ندارند میایند و درون فضای مجازی علی الخصوص گوگل سرچ و جست و جو میکنند و بااصطلاحات و عناوین مختلفی درون گوگل میگردندکه یکی ازاینها لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران میباشد و فی الواقع منظورشان همان مراجع و مراکز و نهادهای صادر کننده ایزو هست و درذیل بدین مراجع میپردازیم و دو دسته هستندیا IAF هستند ویا اینکه غیر IAF .

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران همان طورکه گفته شد دو دسته ودو تیپ و دونوع میشوند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . توضیح بیشتر اینکه مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح وبه اختصار CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار نهادهایی بااصطلاح AB مدیریت میشوند و اعتبار میگیرند ودر بالاترین راس چرخه و نمودار فوق IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست و بدین تیپ گواهی ایزو دارای اعتبار بین المللی IAF گفته میشودکه معتبرترین نوع گواهی ایزو هست و جهانی هست و بدین جهت بابت صادرات اینگونه گواهینامه کاربردی میباشد و بایستی مورد استفاده قرار بگیرد و طبق قوانین بین المللی تدوین شده اند وهمچنین بدلیل سختگیری AB تحت نظر IAF پیاده سازی و مستند سازی و ممیزی بایستی انجام گیرد و بهترین نوع گواهی ایزو هست.

شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران ویا همان مراجع صادر کننده ایزو درون ایران یک دسته دیگررا نیز شامل میشوندکه اغلب سازمانهای گواهی دهنده ایزو ایران ازاین تیپ هستند و بدانها غیر IAF گفته میشود یعنی CB مرجع صادر کننده و AB ناظر و اعتبار دهنده هردو ایرانی هستند و تحت نظر IAF نیستند و بدلیل اینکه برطبق قواعد و قوانین داخلی ساخته شده اند کار راه انداز هستند و بدلیل صدور داخلی سریع و فوری و باقیمت مناسب بدست میایند و تعدادابن تیپ سازمانها بسیارست و هرروز درحال افزایشند و بهمین جهت شرکتها بیشتر ازاین دست گواهی ایزو استفاده میکنند و متقاضی نوع غیر IAF ایزو هستند.

شرکتهای صادر کننده ایزو درون ایران طبق توضیحات ازنوع غیر IAF هستند و بدلیل اینکه داخلی هستند ضمن اینکه نظارتی بررویشان نمیشود و همین باعث شده دراین بین شرکتهای تقلبی قد الم کنند و با صدور گواهینامه های تقلبی کپی شده و فتوشاپی ، گواهی نامه ایزو تقلبی صادر میکنندکه اغلب قابل تشخیص بانوع واقعی نیستند و توصیه میشود شرکتها درابتدا ازنحوه رجیستری و استعلام گواهی ایزو مرجع مورد نظرشان مطمئن شوند و سپس جهت اخذ ایزو اقدام کنند.
لیست شرکتهای صادر کننده ایزو ایران همانگونه که گفته شد سازمانها رامجاب میکندتا درون گوگل بدنبال اینگونه مراجع بگردند و باشرکتهای مختلفی برمیخورند ویکی ازاین مراکز وشرکتها و سازمانها ، مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه باوجود مشاورین باتجربه و متبحر بصورت 24 ساعته پاسخگوی متقاضیان میباشد و ضمن شناخت مراجع معتبر و نحوه استعلام و شناخت شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو دردرون ایران درخدمت شما مشتریان عزیز میباشد.
فهرست