صدور گواهینامه ایزو رایگان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. صدور گواهینامه ایزو رایگان

  صدور گواهینامه ایزو رایگان

صدور گواهینامه ایزو رایگان

گواهینامه ایزو ازانواع گواهینامه های مورد نیاز شرکتها جهت شرکت در مناقصات میباشد و اغلب سازمانها و نهادها و شرکتها وقتی میخواهند درون مناقصه شرکت کنند نیاز مبرم پیدا میکنندبه گواهینامه ایزو ، درون مناقصات ازشرکتها درخواست یکسری گواهی ممکنست بشود امکان دارد درخواست انواع گواهینامه ایزو شود مثلا گفته شود گواهینامه ایزو 9001 یاهمان سیستم مدیریت کیفیت راارائه کنند ویا گواهی نامه ایزو 14001 یابا عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و یااینکه ایزو 45001 یاهمان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE یا HSE – MS یابا عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی یااینکه IMS سیستم مدیریت یکپارچه درخواست گرددکه ازتدوین و طراحی یکپارچه سه سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 45001 بدست میاید و اغلب درخواست همین 5 استاندارد میشود ویا درخواست سه سیستم مدیریتی مشتری مداری میشود . ایزو 10001 ، ایزو 10002 ، ایزو 10004 ویا همان سیستمهای مدیریتی ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ویا انواع تخصصی ( ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 16949 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع خودروسازی ، ایزو 15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی – الزامات کیفیت و صلاحیت ، ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی و انواع تخصصی دیگرکه بسیارند)، البته انواع تخصصی کمتر درون مناقصات ممکنست درخواست شود و اغلب ازتمام شرکتها فارغ ازنوع فعالیت و گستردگیشان درخواست 5 استاندارد ، ایزو 45001 ، ایزو 14001 و ایزو 9001 ، HSE و IMS میشود.

 لازم بذکرست بجز انواع گواهی نامه های ایزو جهت شرکت درون مناقصه و حائز امتیاز شدن CE ، گرید و رتبه پیمانکاری ، گربد و رتبه انفورماتیک و کواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهی نامه های ملی و بین المللی ممکنست درخواست بشود.

صدور گواهینامه ایزو و کلا گواهی رایگان ایزو تحت نظر دو نوع ویا دو تیپ مرجع صادر میشوندیا مراجع IAF ویا غیر IAF ، IAF همان مراجع صادر کننده بین المللی هستندکه CB مراجع صادر کننده و AB اعتبار دهنده مراجع تحت اعتبارش فعالیت کرده و مدیریت میشوند و اعتبار میگیرند. بدین گواهینامه ها ، IAF گفته میشود و یکسری مراجع نیز هستند غیر IAF و CB و AB ساخته ایران هست. مراجع غیر IAF اغلب بدلیل رقابت و جذب مشتری خدمات رایگان ارائه میدهند.

گواهی ایزو رایگان شرکتها راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی اینگونه گواهینامه هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه بصورت ۲۴ ساعته خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.

 

 

 

فهرست