شرایط دریافت گواهینامه ایزو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. شرایط دریافت گواهینامه ایزو

شرایط دریافت گواهینامه ایزو

شرایط دریافت گواهینامه ایزو

 افراد برای گرفتن گواهینامه ایزو می بایست مراحلی طی کنند و هر مرکز صادرکننده گواهی ایزو با توجه به نوع مدرک ایزو تفاوت هایی دارد.

شرایط اخذ گواهینامه ایزو:

انتخاب مرکز صادرکننده ایزو

انتخاب مدل گواهی ایزو

اجرای فرایندهای مستدل

اصالت گواهینامه ایزو

 

انتخاب مرکز صادرکننده ایزو

مرکز صادرکننده گواهی ایزو برای دریافت ایزو مراحلی درنظر گرفته اند که هر کسی باید با آن مراحل آشنا شوند.مراکز صادرکننده به دو گروه تقسیم میشوند. گروه اول IAF که مجاز و قانونی است. زمانی که متقاضیان مراحل بدرستی انجام دادند برای داوطلبان گواهینامه ایزو صادر می شود ولی آنها باید شرایط سختی بگذرانند. Iaf دارای نمایندگی های زیادی در کشورهای مختلف است و نام انهاAB است.نمایندگان به مراکز صادرکننده  ISo یا BC اعتبار می دهند.نام نمایندگان در ایران NACI است. تعداد زیادی از مراکز صادرکننده در نقاط مختلف هستند که بعضی از این مراکز تحت حمایت IAF است. گروه دوم موسسه غیر از IAF  است که اعتبار ضعیفی دارد. در ایران و برخی کشورها  اعتبار دارند اما برای صادر کردن ندارندو برای اعتبار دادن به صادرات بایداختلافی که مربوط به هزینه  اجرا دارد متحمل شوند. افرادی که علاقه به کار تبلیغات، برندسازی هستند و نمی خواهند مراحل قانونی سپری کنند می توانند به مرراکز غیر IAF رجوع کنند.

 

انتخاب مدل گواهی ایزو

ایزو بصورتهای مختلف وجود دارندکه هم بصورت بخش خصوصی و هم بخش عمومی است

ایزو 22000 مربوط به مدیریت غذایی است و فقط برای کارهای ایمنی غذایی استفاده می شود

ایزو 14001 مرتبط به محیط زیستی است که  بسیار کاربرد دارد. هدف آنها حفاظت از زیست،  اجرای فرایندهای مناسب جهت کاهش دادن مخرباتی که در محیط زیست تولید می شود.

ایزو 9001 مربوط به کیفیت است که هدف آنها ارتقای کیفیت محصولات  در کارخانه ها است

ایزو 45001 مربوط به سیستم ایمنی و بهداشتی است که کاربرد آن برای سلامتی کارکنان است

 

اجرای فرایندهای مستد

موسسات صادرکننده گواهی ایزو برای متقاضیان فرایندهای مناسب برنامه ریزی می کنند تا طبق آن عمل کنند. و برای آنها راهنمایی های لازم را می کنند تا مسیر دریافت گواهی ایوز را بخوب یپشت سر بگذارند و همچنین مراکز مشاوره های معتبری وجود دارندکه مشاورانی وجود دارند که دارای تجربه و اطلاعات مورد نظر هستند که میتوانند با دانش خود کمک های قابل توجهی برای داوطلبان انجام می دهند تا به اهداف خود برسند. برخی مشاوران کلیة مراحل را خودشان انجام می دهندو در آخر گواهینامه ایزو تحویل داوطلب بدهند

 

اصالت گواهینامه ایزو

 اگر اشخاص دوست دارند در مورد صحت و اعتبار بودن گواهینامه ایزو بدانند می توانند شماره های موجود بر روی گواهینامه ایزو را در سایت های معتبر استعلام بگیرند یا از مراکز مشاوره کمک بگیرند برای استعلام که مشاوران با کمال میل اینکار را رایگان انجام می دهند.
فهرست