شرایط اخذ ایزو برای شرکتها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. شرایط اخذ ایزو برای شرکتها

 

 

 

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها

شرایط اخذ گواهینامه ایزو جهت استفاده هرسازمان، شرکت، مجموعه ویا واحدی یکسان هست. یعنی اگر مجموعه ای قصد دریافت گواهینامه ISO راداشته باشدبه زمینه کاری و فعالیتش ربطی ندارد. هرواحد تولیدی، خدماتی، پیمانکاری، بازرگانی و حتی اصناف میتوانند گواهی نامه ایزو دریافت کنند.

اخذ گواهی نامه ایزو مراحلی بشرح زیر دارد:

مرحله اول: انتخاب مرجع صادرکننده

متقاضی دریافت گواهینامه ISO بایستی باانجام تحقیقات کامل درمورد شرکتها و مراجع ثبت و صدور گواهینامه معتبر دانش خودرا درحوزه اطلاعات فنی و حقوقی مراکز صادرکننده ایزو تکمیل کنند. مراجع صادرکننده گواهی نامه ایزو مخصوصا درایران دارای سطوح اعتبار مختلفی هستند و بانظربه نوع مرجع اعتباردهنده و همچنین سایر مواردی ازجمله برند بودن، سابقه داشتن و … میتوانند درجه بندی شوند. مرجع صادر کننده ISO در اصطلاح CB گفته میشود و مراجع اعتباردهنده CB ها رادر اصطلاح AB مینامند. AB نیز خود دریک انجمن جهانی بانام IAF عضویت دارند. بدلیل عدم داشتن اطلاعات کافی متقاضیان گواهینامه ایزو متاسفانه دچار بعضی ازمراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو میشوندکه اصالت چندانی ندارند البته بدلیل پایین بودن قیمت خدمات ثبت صدور و همچنین کوتاه بودن زمان اخذ گواهی نامه ایزو خود متقاضیان مراجع ثبت و صدور ارزان و فوری راانتخاب کنند و چون سطح اعتبار و اصالت برایشان مهم نیست خیلی راحت چشم پوشی میکنند.

مرحله دوم: پیاده سازی سیستمهای مدیریتی

شرکت یا مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو پس ازانتخاب مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو متناسب باسطح سخت گیری CB ، سیستم مدیریتی مورد نیاز خودرا سختگیرانه اعمال کند و برعکس یکسری CB ها سخت گیری زیادی نکرده وبه حداقلها رضایت میدهند طبعا خیلی ازشرکتهای متقاضی گواهی نامه ISO تمایل دارندکه از نهادها و مراکز ثبت و صدور گواهینامه با سطح سختگیری بالاتر باشد هزینه های پیاده سازی نیز بالاتر خواهد رفت و بدنبالش زمان پیاده سازی و اخذ گواهینامه افزایش میابد لذا شرکتهای متقاضی معمولا بدنبال CB های سختگیر نمیروند از طرفی کارفرماهایشان موضوع نوع CB ها رامطرح نکرده و فقط بدین جمله کفایت میکنند: ( ازیک مرجع معتبر گواهینامه بگیرید ). طبعا هیچ مرجعی خودرا نامعتبر نمیداند و همیشه مرجع صادرکننده خودرا دربالاترین سطح اعتبار میدانند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران رسالت خود میداندکه متقاضیان اخذ گواهی نامه ISO راراهنمایی نموده و باانتقال دانش و تجربیات افراد متقاضی راآگاه سازد.

علاقمندان و متقاضیان گواهینامه های ایزو میتوانند ازخدمات مشاوره رایگان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تنها بایک تماس استفاده نمایند.

 

 

 

فهرست