رتبه پیمانکاری با رتبه انفورماتیک پرسش و پاسخ

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. رتبه پیمانکاری با رتبه انفورماتیک پرسش و پاسخ

رتبه پیمانکاری با رتبه انفورماتیک پرسش و پاسخ

رتبه انفورماتیک نیز مانند رتبه پیمانکاری دارای هزینه میباشد؟ طبق قوانین جدید ساجات زین پس برای رتبه های انفورماتیک نیز بایستی مبلغ واریز گردد واین مبلغ بستگی به رتبه شرکت متقاضی دارد.

رتبه پیمانکاری برای شرکت ثبت شده در خارج و شعبه ای داخل ایران دارند امکان پذیر میباشد؟ دریافت رتبه پیمانکاری برای انواع شرکت در خارج از کشور ثبت شده اند و شعبه هایی در ایران دارند مقدور نیست مگر اینکه حتما در داخل کشور شرکتی ثبت کرده و بصورت  واقعی مشغول به فعالیت باشند .

رتبه پیمانکاری مدارک تصویر و نمونه امضا میخواهد واینکه نمونه امضا باید چه شرایطی داشته باشد؟ چندعددعکس لازم میباشد؟ بایدبه دفترخانه بروندو تاییدیه بگیرند؟ یک عدد عکس بهمراه نمونه ی امضا در ذیل آن کلمه نمونه ی امضا نوشته شده باشد. حتما نباید در یک برگه ی سفید باشد می تواند درذیل مدارک شناسایی فرد مورد نظر باشد و احتیاجی نیست در دفتر خانه بروند.

رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری مدارک کپی برابر اصل میخواهد، الزامست همه مدارک در دفترخانه کپی برابر اصل شود یا خودشان بنویسند و مهروامضا کنند؟ در پایین برگه مهر شرکت خودشان رابزنند و بنویسند کپی برابر اصل است.

بازرسین برای رتبه انفورماتیک به دفتر مرکزی مراجعه میکنند؟ خیردر رتبه انفورماتیک بازرسین به دفتر مرکزی مراجعه نمیکنند.

رتبه انفورماتیک ردیف ۱۴ سیستم های ویژه امتیاز آوران بایدچه مدارک تحصیلی داشته باشند؟ برای تمام رشته انفورماتیک رشته مرتبط علوم کامپیوتر  , مهندسی کامپیوتر , سخت افزارونرم افزار وکلیه گرایش امتیازآوراست وهیچ تفکیکی نیست.

شرکت نیمه دولتی بایدچند درصد سهام داشته باشند؟ شرکت نیمه دولتی بخواهند رتبه دریافت کنند الزامست بالای 51 درصد سهام آنها خصوصی باشد.

رتبه انفورماتیک بدون ثبت شرکت امکانپذیرمیباشد؟ بدون اینکه شرکتی ثبت شده باشد ثبت نام اولیه انجام نمیشود در ثبت نام اولیه تمام اطلاعات ثبتی شرکت لازمست اگر تازه تاسیس باشد می توان با یک ماه بیمه یا تعهد بیمه دهند رتبه دریافت کنند.

رتبه پیمانکاری پایه 5 نیازمند اظهارنامه مالیاتی ست؟ رتبه 5 نیاز مند اظهار نامه مالیاتی نیست و قرار داد فقط با نیروهای تخصصی سنجیده میشوند و برای هر رتبه 5 ، 375 امتیاز مورد  نیاز است.

شرکتهای تازه تاسیس می توانند رتبه انفورماتیک دریافت کنند؟ شرکتهای تازه تاسیس می توانند رتبه انفورماتیک دریافت کنند .

زمینه فعالیت الکتروتکنیک و برق می توانند رتبه انفورماتیک دریافت کنند؟ زمینه فعالیت برق  , الکتریک  , الکتروتکنیک  , قدرت  , مکانیک  , ابنیه  , کشاورزی وصنعت وخرید و فروش و صادرات و انجام امور خدماتی بجز رایانه نمی توانند رتبه انفورماتیک بگیرند.

رتبه انفورماتیک درمرحله ی اول قابلیت دریافت رتبه 2 دارد؟ شرکتی اولین بار ثبت نام می کنند وامتیاز آنها بیشتر از 49 باشد مجاز به انتخاب 3 رشته فعالیت با رتبه  4، 5، 6 میباشد.

افراد امتیازآور میتوانند داخل شرکت دیگر جز هیات مدیره باشند؟ افراد امتیازآور نمی توانند در جای دیگرنیز بعنوان امتیازآور مطرح شوند فقط بعنوان عضو هیات مدیره  غیرامتیازآور درسایر شرکتها فعالیت کنند.

رتبه پیمانکاری چندرشته فعالیت قابل دریافت دارد؟ ساختمان  ,  ابنیه  , آب  , راه وترابری  , صنعت و معدن  ,  نیرو , تاسیسات و تجهیزات , کاوش های زمینی , ارتباطات , کشاورزی  , خدمات , مرمت آثارباستانی

تامین کنندگان هم مشمول دریافت گرید  پیمانکاری میشوند؟ رتبه پنج میتوانند دریافت کنند ولی رتبه های بالاتر حتما باید قرارداد اجرایی ارائه دهند.

پرونده الکترونیکی استانداری ویژه شرکت های خصوصی چیست؟ همان روند ثبت نامی شرکت خصوصی در سامانه ساجات است.

اگر پیمانکار اسناد بیمه نداشته باشد و کارفرما آن را پرداخت کند تکلیف چه خواهد بود؟  رتبه پنج نیازی به بیمه شرکت ندارد اما برای رتبه بالاتر نیاز به نامه تاییدیه از کارفرما میباشد.
آخرین سابقه بیمه مدیر عامل و افراد امتیاز آور سه ماه است یا یک ماه؟ طبق آخرین تغییرات آیین نامه یک ماهه آخربیمه مدیر عامل و سایر کارشناسان امتیاز آور باید در شرکت حاضر رد شده باشد.
سابقه بیمه مرتبط بچه معنیست؟ کارشناسان امتیاز آور باید بیمه قبلیشان را نیزدر شرکتی با موضوع مرتبط با رشته درخواستی حاضر و هم عنوان شغلی فرد باید مرتبط با رشته مورد درخواست پیمانکاری باشد.
شرکتی که ۸ سال سابقه تاسیس داشته باشه و رتبه ندارد میتواند یکدفعه رتبه ۱ بگیرد؟ نه نمی تواند در ابتدا بایداولین رتبه گرفته شود و بعد از اتمام اعتبار رتبه در سری بعد میتواند رتبه خودرا ارتقا دهد.
فرم ثبت نام برای ثبت اولیه کلیه رتبه ها الزامی است؟ بله . در مرحله ی نخست میبایست شرکتها فرم ثبت نام راتکمیل کنند.
فهرست