دلیل تمدید نکردن ممیزی مراقبتی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. دلیل تمدید نکردن ممیزی مراقبتی

دلیل تمدید نکردن ممیزی مراقبتی

شرکتها جهت صدور گواهینامه ایزو اقدام میکنند. تمدید مجدد گواهینامه یکسال اعتبار  خواهد داشت. قابل استفاده خواهد بود. این گواهینامه ها هرسال تمدیدممیزی مراقبتی باید انجام شود.
مراجع صادرکننده نامه ایی جهت تمدید کردن ممیزی مراقبتی خدمت مشتری ارسال کرده برای تمدید کردن یامنصرف شدن اطلاع رسانی کنند.
همچنین شرکت متقاضی باید جهت تمدید کردن، منصرف شدن اطلاع رسانی کنند
اینکه چرا شرکت متقاضی تمدید کردن ممیزی مراقبتی انجام نمیدهد، چندین دلیل میتواند داشته باشد،

اولین دلیل اینکه شرکت تمدید کردن انجام نمیدهد عدم حضور مدیر عامل میباشد نامه اعلام شده جهت تمدید ممیزی مراقبتی بمسئول مربوطه ارجاع داده شد مسئول تمدید ممیزی مراقبتی اطلاع رسانی کرده مدیر عامل شخصا پیگیری، نتیجه اعلام میکنند. اما چون مدیر عامل مشغله کاری بسیاری دارد فرصت ندارد پاسخ نهایی اعلام کند البته پیگیری این امر زمانبر خواهد بود ولی شرکتها حداقل دو هفته زمان لازم دارنند خبر نهایی اعلام کنند. طی این زمان مدیر عامل فرصت نکرده نامه ارسالی مطالعه کند تمدید کردن ممیزی مراقبتی اعلام باطل شدن خواهد شد.

دلیل دوم تمدید نکردن شرکتها سهل انگاری زیردستان مدیرعامل میباشد. نامه ارسال شده کارمندان مدیرعامل بدلیل عدم آگاهی مبنی براینکه تمدید کردن گواهینامه چقدر اهمیت دارد این مسئله بسیار بی اهمیت شمرده اطلاع رسانی دیر انجام میشود زمان تمدید کردن گذشته دیگر تمدید کردن فایده ایی ندارد تمدید باطل خواهد شد.

دلیل سوم تمدید نکردن نبودن مدیرعامل سازمان میباشد مدیر عامل بهردلیلی مسافرت هستند، حضور ندارند بزودی بازنمیگردنند، زمان تمدید ممیزی مراقبتی درحال اتمام میباشد، همچنین کارمندان نمی توانند تاییدیه مدیرعامل دریافت کنند باید مدیرعامل دستور تمدید ممیزی مراقبتی اعلام کنند، تایید کنند مهرو امضای مدیر عامل باید ثبت شوداین تاییدیه یعنی اینکه تمدید کردن انجام میشود مجوز ممیزی مراقبتی جهت واریز مبلغ انجام شود.

دلیل سوم تمدید نکردن ممیزی مراقبتی نداشتن هزینه جهت پرداخت تمدید ممیزی مراقبتی میباشد نامه ارسال شده مدیرعامل مطالعه کرده بدلیل اینکه هزینه های شرکت بسیار میباشد بحث تمدید ممیزی مراقبتی منتفی خواهد شد، چون هزینه های جانبی ضروری بسیار میباشد کار تمدید ممیزی مراقبتی انجام نمیشود.
دلیل چهارم تمدید ممیزی مراقبتی گواهینامه ایزو ورشکسته شدن شرکت دارننده گواهینامه ایزو میباشد شرکت متقاضی بدلیل اینکه محصولات تولید شده خریداری ندارد بدلیل اینکه محصولات خارجی وارد بازار شده دیگر کالای تولید شده خریداری نمیشود هزینه کارخانه تولید شده کم شده همچنین هزینه بجهت پرداخت کارگران انجام نمیشود کارگران کار نخواهند کرد تولیدی هم انجام نخواهد شد پس کارخانه تعطیل خواهد شد تمدید ممیزی مراقبتی ضروری نمی باشد چون کارخانه ایی وجود ندارد که تمدید ممیزی مراقبتی انجام شود، پس تمدید ممیز ی مراقبتی منتفی میشود.
دلیل بعدی تمدید نکردن ممیزی مراقبتی گواهینامه های ایزو تغییر برند شرکت متقاضی می باشد. شرکت متقاضی گواهینامه ایزو بحث تمدید ممیزی مراقبتی مطرح میشود، تمایل دارند برند خود تغییر دهند، اگر بخواهند تغییر برند انجام دهند نیاز نیست تمدید ممیزی مراقبتی انجام دهند بدلیل اینکه باید مجدد گواهینامه ایزو صادر شود پس تمدید ممیزی مراقبتی انجام نمیدهند.
مسائلی گفته شده بیانگر این موضوع تمدید نکردن ممیزی مراقبتی میباشد. این امر اطلاع نداشتن تمدید ممیزی مراقبتی یک بحث میباشد، اما بحث دیگر سهل انگاری، کوچک شمردن تمدید ممیزی مراقبتی میباشد.

بحساب اینکه اگر تمدید ممیزی مراقبتی انجام نشود اتفاقی نمی افتد اما نمیدانند اگر مناقصه داشته باشند باید تمدید ممیزی مراقبتی انجام شود بجهت اینکه کارفرما جهت اطمینان سرچ شرکت متقاضی انجام داده اگر رجیستری انجام شود، نام شرکت متقاضی رجیستری نشود همکاری نخواهند داشت این تبعات تمدید نکردن ممیزی مراقبتی گواهینامه ایزو میباشد.س تمدید کردن ممیزی مراقبتی بعضی مواقع بسیار مهم میباشد اینکه شرکت میخواهد تمدید ممیزی مراقبتی انجام دهد بستگی به شرکت متقاضی دارد چون شرکت دارننده گواهینامه ایزو بهتر میدانند که تمدید ممیزی مراقبتی انجام شود یاخیر.

اما اگر بعضی مواقع تمدید ممیزی مراقبتی انجام ندهند مشکلی بوجود نمی آید برگه پرینت گواهینامه ایزو کفایت میکند.
تمدید ممیزی مراقبتی ازطریق مرجع صادرکننده انجام میشود مراجع دیگر نمی توانند تمدید ممیزی مراقبتی انجام دهند حتما باید مرجع صادرکننده تمدید ممیزی مراقبتی انجام دهند.

مطالب گفته شده جهت اطلاع رسانی مشتریان گرامی میباشد اگر میخواهید اطلاعات بیشتر دریافت کنید مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با سابقه بسیار می تواند کمک فراوانی جهت راهنمایی مشتریان گرامی باشد با تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران چگونگی گرفتن گواهینامه ایزو و تمدید ممیزی مراقبتی آگاهی کامل دریافت کنید.

فهرست