ایزو سیستم کاران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ایزو سیستم کاران

 ایزو سیستم کاران

ایزو سیستم کاران

ایزو سیستم کاران بمعنای اخذ و دریافت گواهینامه ISO توسط مشاوره و‌کارشناسی مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران می‌باشد. شما براحتی فقط بایک ارتباط تلفنی یا زدن ایمیل و حتی ملاقات حضوری دریکی ازشعب مرکز میتوانید بابیان درخواستتان انتظار ارائه بهترین و کاملترین خدمات راداشته باشید زیرا بخاطر داشتن کادری مجرب و حرفه ای و همچنین تعهد کاری و ضمانت شغلی آمادگی انجام تمام امورات راداریم و کارهای اخذ هرنوع گواهینامه راانجام میدهیم. مشتری مداری و رساندن مشتری به اهدافش بدون کمترین وقت تلف کردن و مناسبترین قیمت ممکن ضمانتنامه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی SYSTEM KARAN می‌باشد.

 

ایزو سیستم کاران معتبر و با سابقه

ایزو سیستم کاران باداشتن چندین سال سابقه درحوزه مشاوره و اخذ ISO توانسته است عضو کمیته رسمی تدوین استاندارد باشد و بخاطر داشتن اعتبار بالا غیراز مشاوره و کارشناسی بحث استانداردها توانسته است برند مرجع ثبت و صدور خصوصی بنام سیستم کاران راثبت نماید و باتهیه و تدوین مستندات ISO توسط مرجع ثبت و صدور برند SYSYEM KARAN گواهی ارزان قیمت راصادر کند. این گواهی بعلت بین‌المللی نبودن سطح اعتبار پایینی دارد ولی درداخل کشور مخصوصا جهت شرکت درمناقصات بسیار مناسب و بصرفه می‌باشد. حتی جهت بدست آوردن اعتبار و معرفی و نام برند سازمانهای جوان و نوپا میتوان ازمدارک خصوصی مرجع ثبت و صدور system karan استفاده نمود. جهت ورود سازمان به بازارهای بین المللی و همچنین طراحی، اجرا و پیاده سازی یک سیستم مدیریتی مدون سازمانها، شرکتها و مجموعه درخواست کننده ایزو باید توسط مراجع رسمی و بین المللی اقدام کنند.

 

مراحل اخذ ایزو سیستم کاران

ایزو سیستم کاران مراحل اخذ و دریافت رابدین نحو بیان و اجرا میدارد: مرحله اول انتخاب نوع استاندارد مورد نظراز طرف سازمان متقاضی گواهینامه استاندارد خواهد بود. متقاضیان انواع گواهی می‌توانند باتوجه و متناسب بافعالیت سازمان استاندارد و نوع گواهینامه مورد نظرشان رادرخواست و پرس و جو کنند و ازمشاوره رایگان صفر تا صد کارشناسان ماهر و فنی مرکز بهره مند گردند. در مرحله دوم انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهی ISO انجام می گیرد. دراصطلاح فنی مهندسی ایزو مراجع صدور گواهی ایزو CB نام دارند. تعداد زیادی CB دردنیا و حتی کشورمان ایران درحال فعالیت هستند. طبق قانون سازمان استاندارد جهانی CB ها باید تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهنده فعالیت کنند. مراجع اعتبار دهنده CB ها رااصطلاحا AB مینامند. AB ها دردو شاخه فعالیت میکنند. AB های رسمی و دولتی و AB های غیررسمی و خصوصی. AB های دولتی و رسمی هرکشوری عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی بنام IAF میباشند. AB های غیررسمی و خصوصی عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی IAF نیستند.

 

مراجع صادر کننده ایزو

ایزو سیستم کاران در دریافت و صدور ISO توسط هرنوع برند و مرجعی بهترین نوع خدمت رسانی راارائه میدهد. ازاین مرحله سازمان دو نوع انتخاب میتواند داشته باشد. اگر ازمراجع دولتی و رسمی صدور گواهی اقدام کند طبق قوانین و ملزومات جدی باید سازمان حتما مراحل طراحی، اجرا، مستندسازی و پیاده سازی راانجام دهد. اگر ازمراجع غیردولتی و خصوصی اقدام کند طبق مطالب قبلی که گفته شد اکثر مستندات انواع گواهینامه طبق تدابیر مرکز آماده، تهیه، تنظیم و ثبت شده و بصورت رایگان درفضای مجازی منتشر کرده است تا درخواست کنندگان بامطالعه مستندات بتوانند مدرک خودرا دریافت نمایند. انتخاب دو نوع مرجع بستگی به نوع فعالیت، اهمیت پروژه، تعهد و مشتری مداری سازمانها دارد. مرحله چهارم ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه ISO می‌باشد. ممیزی دردو مرحله انجام میپذیرد. ممیزی داخلی و ممیزی خارجی و اصلی. ممیزی داخلی توسط نیروی انسانی ماهر درسازمان انجام میگیرد و ممیزی اصلی یا شخص ثالث توسط کارشناس مرجع ثبت و صدور انجام میگیرد. اگر دریافت مدرک ازمراجع خصوصی باشد تا انجام ممیزی داخلی کار کفایت میکند و گواهی صادر میگردد ولی اگر دریافت ازمراجع رسمی باشد حتما ممیزی اصلی انجام میپذیرد و بعداز بررسیهای لازم مدرک ISO صادر میگردد.

 

ایزو سیستم کاران

ایزو سیستم کاران براحتی میتواند ادعا کند یکی ازبزرگترین گروههای تخصصی و حرفه ای فعال درحوزه اخذ و صدور گواهینامه رادارد زیرا درطی چندین سال سابقه درخشان کاری گواهی و مدارک بین المللی زیادی راکارشناشی و مشاوره و صادر کردن است و شما میتوانید جهت اطمینان رزومه شرکت و مجوز فعالیت شرکت رادرخواست نمایید. ISO مخفف International Organization for Standardzition معنای سازمان جهانی استاندارد سازی رامیدهد. ارائه خدمات و استفاده ازقوانین مستلزم راهنمایی نمایندگانی همچون مرکز system karan می‌باشد تابا داشتن دانش کافی بتواند تمام استانداردها راآموزش و منتشر نماید. باافتخار بیان میداریم نیاز متقاضی سرلوحه کارهایمان قرار دهیم تاکشوری قانون مدار و پیشرفته داشته باشیم.

 

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

 

 

فهرست