اصول هشت گانه مدیریت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اصول هشت گانه مدیریت

اصول هشت گانه مدیریت

مدیریت برای‌دستبابی ‌به‌بهترین در‌تمامی ابعاداست به‌این ترتیب ‌با‌فراهم ساختن بستر رقابت سالم سبب رضایت مشتریان می‌شود ‌با‌تلاش برای‌اجرای موفق مدیریت و ارائه کالا و خدمات، درپی برآوردن نیازهای مخاطبان‌است. اصول مدیریت بر هشت اصل استوار بود :

اصل اول‌از اصول هشتگانه مدیریت : مشتری‌مداری : سازمان باید تلاش کند ‌با‌شناسایی نیازهای مشتریان فراتر ازآنها گام بردارد. ‌با‌توجه ‌به‌این اصل توجه و رضایت مشتریان و بدنبال آن رشد اقتصادی حاصل می‌شود. ‌به‌این ترتیب منابع سازمان ‌به‌شکل اثربخش در‌مسیر جلب رضایت مشتریان قرار می‌گیرند و تلف نمی‌شوند. نهایتا ‌با‌استمرار پیاده‌سازی این‌اصل، اطمینان مشتریان جلب می‌شود و‌به‌ مشتریان دائمی بدل می‌شوند.

اصل دوم‌از اصول هشتگانه مدیریت : رهبری : رهبر ‌با‌ایجاد محیط مناسب برای‌کارکنان، مجموعه‌‌رابه سمت رسیدن‌به اهداف سوق می‌دهد. بنابراین کارکنان اهداف سازمان‌را درک کرده و متناسب ‌با‌آنها تلاش می‌کنند. ارتباط بین کارمندان اصلاح می‌شود و ارزیابی و برنامه‌ریزی و اجرا یکپارچه می‌شود.

اصل سوم‌از اصول هشتگانه مدیریت : مشارکت کارکنان : مشاركت كامل كاركنان در‌تمام سطوح يك سازمان سبب افزایش بهره مندي سازمان ازقابليتهاي كاركنان می‌شود. به‌این ترتیب انگیزه ، تعهد ، مسئولیت پذیری ، خلاقیت و اشتیاق کارکنان بیشتر می‌شود.

اصل چهارم‌از اصول هشتگانه مدیریت : نگرش فرآیندی : در‌این اصل براین موضوع تاکیده شده که‌مجموعه‌به فرآیندهای مختلف تقسیم شده و مدیریت شود تا‌دستیابی ‌به‌نتایج مطلوب تسهیل گردد. هرفعالیت ‌با‌منابع مرتبط خود یک فرآیند درنظرگرفته می‌شود. ‌به‌دنبال این‌امر منابع ‌به‌شکل موثرتر مدیریت شده و بنابراین وقت و هزینه کمتری صرف می‌شود.

اصل پنجم‌از اصول هشتگانه مدیریت : نگرش سیستمی : در‌این بخش فرآیندهای گام قبل که‌‌با‌هم مرتبط هستند به‌عنوان یک سیستم درنظرگرفته شده و شناسایی و مدیریت می‌شوند. ‌با‌تلفیق چند فرآیند مرتبط، تلاش ها برای‌دستیابی ‌به‌اهداف ‌به‌ویژه در‌فرآیندهای کلیدی، متمرکز شده و‌از انطباق و سازگاری فرآیندها اطمینان حاصل می‌شود.
اصل ششم‌از اصول هشتگانه مدیریت : بهبود مستمر : باید ‌به‌عنوان هدف کلان و همیشگی مجموعه باشد.
اصل هفتم‌از اصول هشتگانه مدیریت : تصمیم گیری مبتنی بر واقعیات : در‌این مرحله داده‌ها، اطلاعات، شواهد و مدارک جمع آوری و تجزیه و تحلیل می‌شوند. توجه شود که‌اطلاعات گردآوری شده و تحلیل آنها درست باشد‌ازین طریق امکان بازنگری و اصلاح دیدگاه‌های گذشته ساده‌تر خواهد بود.
اصل هشتم‌از اصول هشتگانه مدیریت : بهره‌مندی متقابل در‌ارتباط ‌با‌عرضه کننده : مشتریان و مجموعه ‌به‌یکدیگر وابسته هستند برهم تاثیر مستقیم می‌گذارند ‌با‌بهره مندی‌ازین ارتباط دو جانبه می‌توان منافع هردو طرف‌را تامین کرد. ‌با‌افزایش انعطاف پذیری و سرعت در‌پاسخ ‌به‌نیازها و انتظارات مشتریان در‌این مرحله نیز هزینه و منابع بهینه می‌شود.

اصول 8 گانه مدیریت

جهت مطالعه ی سایر مقالات درمورد هشت اصل مدیریت کلیک کنید

فهرست