ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

 از کجا ایزو بگیریم

ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

ایزو چیست؟

 

ایزو ISO باحرف اختصاری عبارت International Organisation for Standardiztion بمعنای سازمان بین‌المللی استاندارد یا سازمان استاندارد جهانی درسطح جهان معرفی شده است. سازمان ایزو متشکل ازدو سازمان فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های استاندارد ملی و کمیته‌های هماهنگی استاندارد سازمان ملل متحد است. اعضای سازمان ایزو دردو ردیف اعضای اصلی و اعضای فرعی فعالیت می‌کنند و اعضای سازمان ISO اکثرا یانمایندگان دولت هستند یا درمؤسسات دولتی کار می‌کنند. سازمان ایزو حدود ۲۴۰۰۰ استاندارد رامرتبط باتمام مشاغل و حرفه‌ها راتهیه و تدوین نموده و درسایت رسمی خودبه آدرس www.iso.org منتشر و اطلاع رسانی کرده است. همچنین متن کامل قوانین و دستورالعمل‌ها همراه باهر استاندارد ارائه شده است. قوانین و الزاماتی‌که سازمان ایزو تهیه و تدوین کرده است بسیار کامل و جامع می‌باشند و همین دلیلی شده تادر سراسر جهان اخذ و دریافت گواهینامه‌های ایزو رونق بگیرند.

اخذ و دریافت گواهینامه ایزو بررسی همه جانبه فرآیندها، تولیدات و محصولات رابراساس اهداف و برنامه‌های هرمجموعه‌ای اثبات می‌کند. تمامی فرآیندهای خط تولید و خدمات ازطریق استانداردهای ایزو باتعیین شاخص‌های موثری مشخص و شفاف می‌شوند. بااعمال استانداردهای ایزو درسطح یک مجموعه ازکارهای تکراری و بیهوده جلوگیری می‌شود و درزمان و هزینه هرسازمانی صرفه جویی می‌شود. بامشخص بودن وظایف و مسئولیت‌های داخلی هرفردی درمجموعه، حس اعتماد و رضایت بین مدیریت و کارکنان بیشتر می‌شود. اخذ و دریافت گواهینامه ایزو تعهد سازمان متقاضی راهم به سازمانهای مصرف کننده و هم به مشتریان داخلی و هم خارجی نشان می‌دهد. افزایش رضایت و اعتماد مصرف کنندگان باعث توسعه روز افزون هرمجموعه‌ای می‌شود. سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی گواهینامه ایزو فرقی نمی کندکه کدام گواهینامه ایزو را درخواست و دریافت کند مهم این است که‌وقتی سازمانی ازیکی استانداردهای مشخص و تعریف شده سازمان بین المللی ایزو بهره مند گردد می‌تواند بهبودی مستمر و توسعه‌ای پایدار راکسب کند.

اخذ و دریافت گواهینامه ایزو باید بصورت اصولی و صحیح انجام شود یعنی اینکه طراحی مستندسازی و اجرای مراحل مستندسازی و پیاده سازی‌ها با حمایت مدیریت مجموعه و همکاری پرسنل و تخصص و مهارت کارشناسان مرکز ایزو به طور کامل و صحیح انجام گیرد. گرفتن مدرک ایزو به تنهایی منجربه تغییرات اساسی دریک مجموعه نمی‌شود و بایدبا استقرار سیستم‌های مدیریتی و پیاده سازی قوانین و ملزومات استانداردها تا حد توان سازمان، گواهی استانداردهای ایزو رابصورت عملی دریافت کنید.

 

مشاوره ایزو ISO

سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی گواهینامه ایزو برای اینکه بتوانندبه بهترین نحو ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام بدهند باید هم آگاهی کامل شرایط دریافت مدرک ایزو داشته باشند هم استانداردهای سازمان جهانی رامورد نیاز بافعالیتشان رابخوبی بشناسند، هم اطلاعات کافی و درست ازنوع مراجع صدور گواهینامه ایزو راداشته باشند و هم‌بدرستی بتوانند مراجع معتبر و اصلی راازمراجع جعلی و تقلبی تشخیص دهند. بنابراین باتوجه بتفاسیر فوق سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی گواهینامه ایزو به یک مشاوره کاربردی و راهبردی مناسب ایزو نیاز دارند که بتوانند در طول مسیر با مشکلات کمتری مواجه شوند. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه ای درخشان و چندین سال فعالیت در حوزه صدور انواع گواهینامه های ملی و بین المللی در کنار متقاضیان محترم ارائه خدمات می‌کند. گواهینامه‌های بین المللی مانند ISO و CE و HSE و گواهینامه‌های ملی مانند گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه پیمانکاری ) ، گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی ( مجوز اداره کار ).

 

شرایط دریافت مدرک ایزو

برای اخذ دریافت مدرک ایزو نیازی بشرایط خاص و ویژه ای نداریم و هرسازمان و مجموعه‌ای که دارای دفتر مرکزی باشدیا باتعدادی کارمند و پرسنل درحال اجرای انجام یک یاچند فرایند باشند می‌توانند درخواست مدرک ایزو رابدهند. البته یکسری شرایط درسازمان‌ها و مجموعه‌ها وجود داردکه زمان و هزینه و سطح گرفتن گواهینامه‌های ایزو رامتفاوت می‌کند. تعداد پرسنل و افراد شاغلی که درسازمان مشغول به کار هستند و همچنین تعداد فرآیند‌هایی که درسطح مجموعه درحال اجرا هستند و همچنین میزان حمایت و پشتیبانی مدیریت سازمان برای پیاده سازی قوانین و دستورالعمل‌های ایزو شرایط اخذ گواهینامه ایزو رامتفاوت می‌کنند. همچنین انتخاب نوع مرجع صدور گواهینامه و میزان سطح سخت‌گیری مراجع شرایط گرفتن ایزو رامتفاوت می‌کند.

سازمان‌ها و شرکت‌هایی‌که متقاضی گواهینامه ایزو می‌شوند هرکدام بااهداف و برنامه‌هایی اقدام‌به اخذ و دریافت گواهینامه‌های ایزو می‌کنند. دلایل اخذ مدرک ایزو ، گواهینامه ISO شامل موارد زیر می‌باشد:

سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی حضور در مناقصات،سازمانها و شرکت‌هایی که نوپا و تازه تاسیس هستند و قصد تبلیغات و برند سازی دارند. سازمانها و شرکتهایی که‌قصد بازاریابی مؤثرتر رادارند. طراحی و پیاده‌سازی واقعی سیستم‌های مدیریتی و کنترل کردن فرآیندهای شرکت و همچنین انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در برابر خطاها جهت بهبود مستمر و سودآوری بیشتر، افزایش سطح کیفی خدمات و تولیدات جهت رقابت در بازارهای جهانی و صادرات محصولات و تولیدات و ارائه خدمات و رسیدن به رتبه های بالای بین المللی همچنین برخی از سازمان ها و شرکت ها جهت حضور در لیست تامین کنندگان مجاز کارفرمایان وندور لیست ( Vendor List ) بدنبال درخواست مدرک ایزو اقدام می‌کنند.

 

روش ثبت و صدور گواهینامه ایزو

روش ثبت و صدور گواهینامه ایزو باتوجه به انتخاب نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو متفاوت می‌شود. مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو CB نام دارد. CB مخفف عبارت Certification Body است. طبق قانون استاندارد جهانی هر مرجعی که ثبت و صدور گواهینامه ایزو انجام می‌دهد باید تحت اعتباری یک مرکز اعتبار دهنده بانام AB اعتباردهی شود. AB مخفف عبارت Accerdiation Body‌ است. AB ها به دودسته تقسیم می‌شوند. AB های رسمی و دولتی و AB های خصوصی و غیردولتی. AB های دولتی عضو یک نهاد بین المللی رسمی و بزرگ بنام IAF هستند. ولی AB های خصوصی عضو نهاد بین المللی IAF نیستند. بنابراین مراجع صدور گواهینامه ایزو به دو صورت باتوجه به اعتبار انجمن اعتباردهندگان بین المللی فعالیت می‌کنند. وقتی CB منتخب شما تحت اعتبار یک AB عضو انجمن بین المللی IAF باشدبه صورت کاملا معتبر صدور گواهینامه های ایزو راانجام می‌دهد ولی وقتی CB منتخب شما تحت اعتبار AB بدون عضویت IAF باشد بااعتبار داخلی ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام می‌دهد.

انتخاب نوع گواهینامه ایزو متناسب بافعالیت‌های سازمان مرحله بعدی ثبت و صدور گواهینامه ایزو بعد ازمشخص کردن اهداف سازمان و انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو می باشد. استانداردهای سازمان ایزو بیشمار هستند و هرکدام بایک کد مشخصی معرفی و شماره گذاری شده‌اند. شما متقاضی محترم ثبت و صدور گواهینامه ایزو می‌توانید هم ازطریق سرچ در گوگل و هم از‌طریق مراجعه به سایت سیستم کاران نام تمام گواهی‌نامه‌ها راهمراه باکد شناسایی دریافت کنید.

مهمترین و پرکاربردترین استاندارد ایزو دردنیا گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت استاندارد ایزو ۹۰۰۱ نام دارد. کد ۹۰۰۱ معرف استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می‌باشد. استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی و استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ازدیگر گواهینامه‌های عمومی و پرکاربرد استانداردهای سازمان بین المللی ایزو هستند. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ جزء استانداردهای عمومی محسوب می‌شوند، یعنی تمامی سازمان‌ها و مشاغل می‌توانند صرف نظر ازنوع محصولات و خدماتشان گواهینامه‌های فوق را درخواست کنن. یکسری استانداردهای سازمان ایزو تخصصی هستند و فقط شامل حال یک حرفه و صنعت می‌شوند. مثلا گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ استاندارد سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی فقط متخصص سازمان‌ها و ارگان‌های فعال درزنجیره تأمین مواد غذایی می‌باشد. گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – نفت و گاز و پتروشیمی مختص سازمان‌ها و شرکت‌های فعال درحوزه نفت و گاز می‌باشد.

مرحله بعدی تهیه نمونه مستندات ایزو می باشد. تهیه نمونه مستندات ایزو باید توسط افراد متخصص و باتجربه و تحصیل کرده انجام گیرد. مرکز سیستم کاران کلیه مستندات انواع گواهینامه‌های ایزو راتوسط افراد متخصص و کارشناسان مجرب و حرفه‌ای تهیه و تنظیم نموده و جهت رفاه حال مشتریان به صورت رایگان در قالب فرمت WORD ارائه داده است. ازاینجابه بعد اگر سازمان متقاضی، مرجع صدور گواهینامه معتبر و بین‌المللی بااعتبار IAF راانتخاب کرده باشد باید بصورت واقعی و اصولی به طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استاندارد های ایزو بپردازد و در یک مرحله توسط یک کارشناس داخلی ممیزی داخلی را انجام دهد تا نواقص و عیوب رابرطرف سازد و با انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه محیط مجموعه رابرای انجام یک ممیزی نهایی توسط کارشناس مرجع صدور گواهینامه ایزو مهیا سازد و درنهایت باانجام ممیزی نهایی درصورت نبود مشکل سرممیز رأی به ثبت و صدور گواهینامه ایزو می‌دهد.

سازمان‌ها و شرکت‌هایی که مراجع صدور گواهینامه ایزو خصوصی بدون اعتبار IAF راانتخاب کرده‌اند بعد ازتهیه نمونه مستندات می‌توانند بصورت اختیاری مستندات رادرسطح مجموعه خود اجرا نمایند و بعداز انجام ممیزی داخلی بدون هیچ‌گونه بازرسی و ممیزی ازطرف مرجع صدر گواهینامه ایزو و بدون هیچ سر سخت گیری گواهینامه ایزو مورد نظرش رادریافت نماید.

 

استعلام مدرک ایزو

متقاضیان و درخواست‌کنندگان گواهینامه‌های ایزو همیشه با نگرانی و استرس بامراکز مشاوره ایزو ارتباط برقرار می‌کنند زیرا شرکتها و مراکز زیادی بانام‌ها و برندهای مختلف درحوزه صدور گواهینامه ایزو فعالیت می کنند و هیچ نهاد و مرکزی نیست که روی فعالیت این مراکز نظارت داشته باشند بخاطر همین یکسری ازآنها براحتی گواهینامه‌های جعلی و فتوشاپ شده رابه مشتری ارائه میدهند و همین امر موجب بی اعتمادی مشتریان و متقاضیان ایزو شده است. مرکز مشاوره سیستم کاران بجهت ایجاد اعتماد و دادن آرامش خاطر به درخواست کنندگان محترم ایزو نحوه ریجستر و استعلام اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد و همچنین بصورت رایگان ریجستری گواهینامه ایزو را برای مشتری انجام می‌دهد. جهت رجیستر انواع گواهینامه‌های ایزو صادر شده‌از مراجع صدور متفاوت ابتدا باید وارد سایت رسمی انجمن IAF شوید و در لیست نهاد اعتبار دهنده AB جستجو نمایید بعد وارد لینک AB شوید و درآنجا بدنبال CB موردنظر جستجو نمایید. باپیدا کردن نام مرجع صدور گواهینامه ایزو اطمینان حاصل کنیدکه این مرجع بصورت معتبر برای شما گواهینامه ایزو صادر می‌کند. همچنین اگر احیانا گواهینامه ایزو رابااعتبار مرجع صدور IAF دریافت کرده باشید می‌توانید کد رهگیری ثبت شده در گواهی نامه رادر لیست CB مورد نظر راجستجو نمایید بطور قطع اگر کد رهگیری ثبت شده باشد، مرجع صدور گواهینامه ایزو و هم گواهینامه ایزو شما معتبر و رسمی می‌باشد و چنانچه غیر ازاین باشد مرجع صدور گواهینامه ایزو و اعتبار گواهینامه ایزو ی شما اصل و معتبر نمی‌باشد.

 

فهرست