لیست شرکتهای ایزو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. لیست شرکتهای ایزو

لیست شرکتهای ایزو

لیست شرکتهای ایزو

لیست شرکتهای ایزو اولین موردی میباشدکه شرکتهای متقاضی دریافت گواهی ایزو برایشان پیش میاید، درابتدا سازمانها و شرکتها و نهادهای متقاضی اخذ ایزو بایستی بدانند اصلا گواهی ایزو چیست؟ سپس مراحل اخذ ایزو رابشناسند و دراولین گام مراجع صادر کننده و لیست شرکتهای صادر کننده و مراجع صادر کننده ایزو رابشناسند.

گواهی ایزو ازانواع گواهینامه های مورد نیاز شرکتهای شرکت کننده مناقصات هست و استاندارد ایزو نشانه مرغوبیت و کیفیت خدمات و محصولات میباشد و شرکتهابا اخذ استاندارد ایزو گام بلندی جهت پیشرفت و بهره وری برمیدارند و میتوانندبا جلب مشتری درمیان رقیبان خود قد الم کنند. گواهینامه ایزو جهت اهداف و مقاصد و نیات مختلفی اخذ میگرددکه ازآنجمله میتوان، صادرات ، مناقصات ، بهره وری ، رقابت ، تبلیغات و جلب و جذب مشتری و غیره رانام برد.

مراحل اخذ ایزو درگام اول شناخت مراجع صادر کننده ایزو هست و بعداز اینکه هدف اخذ گواهینامه ایزو (صادرات ، مناقصات ، بهره وری ، رقابت ، تبلیغات و جلب و جذب مشتری و غیره) مشخص شد شرکت و مرجع صادر کننده ایزو مشخص میشود: مراجع صادر کننده ایزو و ثبت و صدور ایزو باعنوان اختصاری CB هستند و CB تحت اعتبار AB فعالیت میکند و AB تحت اعتبار و مدیریت نهاد بین المللی اعتبار دهندگان IAF و شرکتهایی هستندکه بعنوان لیست شرکتهای ایزو IAF درسطح بین المللی فعالیت دارند و ایران نیزهمچنین اماکه ایران تنها یک نماینده داردبا عنوان مرکز ملی صلاحیت ایران NACI و ایتالیا ACCREDIA ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC فرانسه COFRAC ، انگلیس UKAS ، آلمان DAKKS وغیره رامیتوان نام بردکه ازلحاظ قیمت باهم متفاوتند و دارای نوسان هستند. بابت صادرات بایدکه ازاین تیپ استفاده شود و اما بابت دیگر اهداف نوع غیر IAF نیز کافیست و شرکتهای دارای موقعیت مالی پایین میتوانند ازاین غیر IAF استفاده کنند فقط بدلیل فراوان بودن شرکتها و برندهای مختلف یکسری افراد سودجو آمده اند و شرکتهایی ساخته اندکه تقلبی هست و گواهی تقلبی صادر میکند وبااین تفاسیرباید مراقب اینگونه مراگز بود و قبل هراقدامی ازاعتبار و نحوه رجیستری و استعلام گواهی ایزو اطمینان پیدا کرد. مراجع غیر IAF مراجعی هستندکه CB و AB درون کشور ما ساخته شده اند و کاملا داخلی و ایرانی هستند و دارای اعتبار داخلی و البته کار راه انداز و تحت نظر و اعتبار IAF نیستند بهمین جهت بهشان غیر IAF میگویند.

لیست شرکتهای ایزو بنابر هدف و اعتبار و نوع گواهی ایزو و سطح اعتبار متفاوتند و شرکتها بایدکه باآگاهی ازمنظور خود و کسب اطلاعات لازمه جهت انتخاب مرجع مورد نظر خود اقدام کنند و دنبال لیست شرکتهای ایزو بگردند.
لیست شرکتهای ایزو سازمانها رامجاب میکند بدلیل ناشناخته بودنشان درون گوگل جستجو کنند و اغلب ازطریق فضاهای مجازی بخصوص گوگل جستجو میکنند و ممکنه دراین میان بامراکزی برخورد کندکه گواهی تقلبی صادر میکنند و چنان باتبحر فتوشاپ شده اند که نتوان تقلبی بودنشان راتشخیص داد و بایستی قبل هرچیز ازنوع رجیستری و استعلام گواهی نامه ایزو خودشان مطمئن شوند.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.

فهرست